BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Systemy CCC w formie e-usługi dla wspomagania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej
CCC Systems in a Form Of E-Service for the Support Of Knowledge Management Processes in the Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 474-483, tab., bibliogr.2 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
e-usługi, Zarządzanie wiedzą, Organizacja, Biznes elektroniczny
e-services, Knowledge management, Organisation, e-business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W działalności organizacji wirtualnej stanowiącej dynamiczną sieć współpracujących podmiotów, które konsolidują swe zasoby dla realizacji określonego celu, krytyczną rolę odgrywa obszar zarządzania wiedzą. Właściwa realizacja procesów zarządzania wiedzą determinuje sprawność, konkurencyjność, skuteczność i efektywność organizacji wirtualnej. Dla zapewnienia najwyższej jakości procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej konieczne jest zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wspomagania procesów zarządzania wiedzą realizowanych w organizacji wirtualnej za pośrednictwem systemów CCC (Content, Communictation, Collaboration) udostępnianych w formie e-usługi. Aby zrealizować tak postawiony cel artykułu wcześniej pokrótce zaprezentowane zostaną procesy zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej oraz istota, korzyści i zagrożenia dotyczące systemów CCC oferowanych w ramach e-usługi (Software as a Services). Następnie ukazane będą możliwości systemów CCC w zakresie wspierania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. Artykuł wieńczyć będzie oferta krajowych i zagranicznych systemów CCC udostępnionych jako e-usługa, które mogą być zastosowane przez organizacje wirtualne dla wspomagania procesów zarządzania wiedzą. (fragment tekstu)

In the article was presented CCC systems (Content, Communication, Collaboration) and its possibilities within the range of supporting knowledge management processes in virtual organization. First at the beginning of article were presented processes of knowledge management in virtual organization and was discussed notion of CCC systems which can be used in a form of e-service. In the further part there were indicated possibilities of supporting knowledge management processes by CCC systems. In the final part was presented the list of exemplary IT solutions embracing CCC systems available in the form of e-service. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bhatt G.D.: Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques and People, "Journal of KM" 2001, no. 1.
  2. Dziembek D.: Atrybuty organizacji wirtualnej, [w:] L. Kiełtyka (red.): Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu