BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej
Identification of Knowledge Management Processes in the Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 484-492, rys., tab., bibliogr.4 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie
Knowledge management, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysoka zmienność i nieprzewidywalność współczesnych warunków gospodarczych powoduje konieczność poszukiwania przez teoretyków i praktyków zarządzania nowych zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Obecnie wielu badaczy i naukowców wskazuje model organizacji wirtualnej jako przyszłościową formę strukturalno-procesową, której zasady konstrukcji i sposób funkcjonowania są właściwie dostosowane do turbulencji zmian współczesnego otoczenia. Ogólnie organizację wirtualną można postrzegać jako zbiór różnych podmiotów, które podejmują współpracę dla realizacji wspólnego celu. W organizacji wirtualnej, która z założenia nie posiada zasobów materialnych, krytyczną rolę odgrywa obszar zarządzania wiedzą. Jakość procesów zarządzania wiedzą bezpośrednio wpływa na sprawność, innowacyjność i efektywność organizacji wirtualnej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. Dla realizacji tak postawionego celu konieczne jest przybliżenie istoty organizacji wirtualnej oraz ukazanie roli i znaczenia problematyki zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. (fragment tekstu)

The virtual organization is a form of cooperation of subjects directed at achievement of mutual goal, in which the significant role is played by the area of knowledge management. In the article, in the introduction was briefly discussed the structure and functioning of virtual organization and the issue of knowledge management in such forms of business subjects cooperation as well. In the final part was presented author's concept of knowledge management processes together with short description of creating it activities. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziembek D.: Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej, [w:] L. Kiełtyka (red.): Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i  wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
  2. Skrzypek E.: Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] W. Ćwika, Z. Szymański (red.): Zamojskie Studia i Materiały, Wyd. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Zamość 2004.
  3. Bukowitz W.R, Wiliams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlov-London 1999.
  4. Davenport T.H, Völpel S.C.: The rise of knowledge towards attention management, "Journal of Knowledge Management" 2001, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu