BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaszewska Sylwia (Politechnika Łódzka), Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy
Flexibility of the Organizational Structure in Knowledge-based Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 59-70, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Organizacje oparte na wiedzy, Elastyczność organizacyjna
Organisational structure, Knowledge-based organisations, Organizational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem elastyczności struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy. Elastyczność struktury organizacyjnej analizowana była przez pryzmat jej atrybutów, do których zaliczono: specjalizację, standaryzację, konfigurację, centralizację, formalizację oraz sieciowość. Wyniki badań przeprowadzonych w 61 przedsiębiorstwach high- -tech, uważanych za organizacje wiedzy, wykazały, że im silniej przedsiębiorstwo oparte jest na wiedzy, tj. zarządza wiedzą w sposób świadomy i usystematyzowany, tym większą elastycznością cechuje się jego struktura organizacyjna.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of organizational structure flexibility in knowledge- based enterprises. The flexibility of the organizational structure was analyzed through the spectrum of its attributes, which include: specialization, standardization, configuration, centralization, formalization and network capabilities. Results from studies conducted in 61 high-tech companies, that are considered to be knowledge-based organizations, have shown that the more the company is based on knowledge (i.e. managing knowledge in a conscious and systematic manner) the more flexible its organizational structure is.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Kumulowanie wiedzy organizacyjnej poprzez związki współpracy, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 2. Andriopoulos C., Lewis M.W., Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation, "Organization Science" 2009, vol. 20, nr 4.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Burton R. M., DeSanctis G., Obel B., Organizational Design. A Step-by-Step Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 5. Cyfert S., Granice organizacji, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 6. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 8. Hopej M., Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej" nr 65, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
 9. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 10. Krupski R., Elastyczność struktur i zasobów, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 11. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 12. O'Reilly C. A., Tushman M. L., The ambidextrous organization, "Harvard Business Review" 2004, vol. 82, nr 4.
 13. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wyd. UG, Gdańsk 2001.
 14. Sobczak A., Struktury organizacyjne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 2004.
 15. Stabryła A., Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju, w: Elastyczność organizacji, red. J. Rokita, W. Grudzewski, GWSH, Katowice 2005.
 16. Weick K. E., Management of Organizational Change among Loosely Coupled Elements, w: Change in Organizations, red. P. Goldman, Jossey Bass, San Francisco 1982.
 17. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyt Naukowy" nr 1095, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 18. Zakrzewska-Bielawska A., Organizational Design in the Enterprise Development Process, A Series of Monographs, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 19. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu