BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślanka Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kostuch Ryszard (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Oddziaływanie zbiornika wodnego Domaniów na poziom wody w studniach znajdujących się w jego otoczeniu
Influence of the Water Reservoir Domaniow on Water Levels in the Surrounding Wells
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 61-72, rys., tab., fot., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorniki wodne, Infrastruktura techniczna, Woda, Środowisko przyrodnicze
Water container, Technical infrastructure, Water, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W roku 2001 od napełnienia zbiornika Domaniów, do roku 2008 prowadzono systematyczne pomiary poziomu wód gruntowych w 16 studniach kopanych, występujących w sąsiedztwie zbiornika. Oprócz pomiarów dekadowych, wykonane też były pomiary po wystąpieniu większych opadów, które też przyczyniały się do podnoszenia poziomu wody w badanych studniach. Stwierdzono, że stan poziomu wody w studniach skorelowany był najbardziej z wysokością spiętrzenia wody w zbiorniku. Im wyższe było spiętrzenie wody w zbiorniku, tym wyższe były poziomy wód w studniach. Następowało to jednak z niewielkim przesunięciem w czasie. To samo miało miejsce przy obniżeniu spiętrzenia wody w zbiorniku z tym jednak, że w studniach poziomy wód gruntowych obniżały się jeszcze wolniej. Zawsze też w studniach poziomy wód utrzymywały się wyżej niż w zbiorniku, co w najwyższym stopniu wynika z ukształtowania się krzywej depresji. (abstrakt oryginalny)

Water reservoir on the Radomka River was built in 2001 year. From the 2001 to 2008 year there were carried out measurements of water levels in 16 wells near water reservoir. It was found, that water levels in the wells were correlated with water levels in water reservoir. At higher levels of water in the water reservoir there were also higher levels of water in the wells. The highest levels of water in the wells were in the spring season and afterwards systematically decreased till winter season. The water levels in the wells were always higher than in the water reservoir. Only the 2001 year was different, because then the reservoir was not filled completely. Higher levels of water were a result of depression curve. The higher levels of water in wells indicate the advantageous influence of water reservoir Domaniów on the terrain humidity in neighborhood, thus affecting the vegetation development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaguś A., Rzętała M. 2003. Zbiornik Kozłowa Góra, PTG s. 148, Warszawa
  2. Kostuch R., Maślanka K., Szymacha A. 2001 Charakterystyka roślinności występującej wokół zbiornika Domaniów na rzece Radomce. Zesz. Nauk. AR Kraków z.21: 573-585
  3. Kostuch R., Maślanka K. 2005. Wpływ zbiornika wodnego Domaniów na zmiany krajobrazu terenu przyległego. Infrastruktura i Ekologia Ter. Wiejskich nr 4: 10-28
  4. Kostuch R., Maślanka K. 2013. Ekologiczne oddziaływanie zbiornika wodnego Domaniów na środowisko przyrodnicze Acta Scient. Polon. Formatio Circumiectus 12(1): 53-62.
  5. Maślanka K., Policht A. 2003. Wpływ zbiornika wodnego Domaniów na rozwój infrastruktury technicznej. Inżynieria Rolnicza t. II z. 3(45): 333-342
  6. Maślanka K. 2004. Oddziaływanie na środowisko nowo wybudowanego zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce. Infrastr. i Ekol. Terenów wiejskich nr 4: 150
  7. Późniak R. 1984 Wpływ zbiorników na wody podziemne. Czasop. Geogr. t. LV z. 3: 317-327
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu