BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wsparcie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego z jednostkami naukowymi w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy" - studium przypadku spółki branży poligraficznej
Support of Cooperation of Micro, Small and Medium - Sized Enterprises of the Kujavian-Pomeranian Region with Scientific Centres within the Pilot Programme "The Research Voucher"- a Case Study of Printing Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 380-390, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Fundusze unijne, Przedsiębiorstwo
Innovative character, EU funds, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W nowoczesnej gospodarce coraz większe znaczenie odgrywają innowacyjne firmy wykorzystujące rozwiązania tworzone na podstawie badań prowadzonych przez naukowców w ośrodkach akademickich. Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymuszają zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie analizy spółki branży poligraficznej rezultatów osiągniętych przez nią w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy" województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykazanie, że współpraca nauki z biznesem jest możliwa i przynosi obu stronom wymierne korzyści. Należy zatem podejmować działania w inicjowaniu, rozwijaniu i intensyfikowaniu tej współpracy, wykorzystując w tym celu między innymi fundusze europejskie przyznane Polsce w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.(abstrakt autora)

Innovative enterprises which utilise solutions created on the basis of research conducted by scientists in academic research centres constantly gain in importance in the modern economy. Globalization, dynamic socio-economic changes as well as the development of economy based upon knowledge trigger alterations within education and higher education in the scope of new forms of cooperation between science and economy. The main objective of the article is to present and analyse the results achieved by an enterprise operating in the printing industry within the "Research voucher" pilot programme of the Kuyavian-Pomeranian region. The article also proves that cooperation between science and businesses is viable and brings tangible benefits for both sides. Therefore, there shall be actions towards both initiation, development and intensification of such cooperation undertaken with the exploitation of, inter alia, the European Funds granted Poland in the financial perspective for the years 2014 - 2020.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ayyagari M., Beck T. Demigruc-Kunt A., Small and medium enterprises across the glob, "Small Business Economics," 2007, vol. 29, nr 4.
  2. Ayyagari M., Demigruc-Kunt A., Maksimovic V., Small vs. young firms across the world: contribution to employment, job creation, and growth, Policy Research Working Paper Series 5631, The World Bank 2011.
  3. Cieśliński P., Jak zarobić na nauce?, "Gazeta Wyborcza" 2011-05-16.
  4. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Voucher Badawczy, http://www.vb.kpzpip.pl.
  5. Karmańska A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło dla zmian, "Rachunkowość" 2013, nr 6.
  6. Rynek poligraficzny w Polsce, red. J. Bajger, M. Gajdziński, W. Jankowski, P. Kuskowski, J. Kuśmierczyk, M. Strojny, Wyd. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG, Warszawa 2012.
  7. Zadura-Lichota P., MSP w Polsce na podstawie analiz PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu