BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław A. (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zmiany we współczesnej komunikacji marketingowej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Changes in Current Marketing Communications Under the Circumstances of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 493-500, bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Społeczeństwo informacyjne, Internet
Marketing communication, Information society, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przełom wieków XX i XXI stał się kulminacją zasadniczych zmian w rozwoju cywilizacyjnym. Takie zjawiska jak rewolucja cyfrowa, stopniowe kształtowanie społeczeństwa informacyjnego oraz globalizacja pociągnęły za sobą wiele konsekwencji w relacjach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych w skali właściwie całego świata. Pod ich wpływem również sposoby oddziaływania na konsumentów musiały ulec przemianom. Do istotnych zmian w komunikacji marketingowej należy niewątpliwie zaliczyć możliwość wykorzystywania cyfrowych środków wymiany informacji - przede wszystkim Internetu (ale i innych cyfrowych środków przekazu), ale także konieczność modyfikacji sposobów oddziaływania na konsumentów - ze względu na to, iż współczesny konsument kształtowany jest w warunkach rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego i ewoluuje wraz z nim oraz jest zasadniczo innym konsumentem niż ten, który został ukształtowany jeszcze w erze przemysłowej. (fragment tekstu)

An information society has been coming into being for about last fifty years. It is built by technological, economic, social, political and cultural changes. Also marketing communications is not free of them. The changes of marketing communications display in new communication ways, instruments, forms and mechanisms and they give new opportunities in the dialogue to consumers. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anholt S.: Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
  2. Kowalski J.: Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy Strategie Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, WNUS, Szczecin 2010.
  3. Kowalski J.: Sposoby komunikacji marki, [w:] A. Adamik (red.): Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografia na 100-lecie Nauk o Zarządzaniu, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
  4. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj i W. Sokół (red.): Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
  5. Smith P.R., Taylor J.: Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, London & Sterling, VA 2004.
  6. Toffler A.: Trzecia fala, Wydawnictwo PIW, Warszawa 2001, [w:] Twórcy teorii ekonomicznych, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu