BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Menedżerowie wiedzy, kadra dla gospodarki opartej na wiedzy - zarys problematyki
Knowledge Managers, Cadres For Knowledge Based Economy - General Comments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 501-510, bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Menedżer, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wiedza
Manager, Knowledge-based economy, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejście do wiedzy polegające na rozumieniu jej jako zasobu gospodarczego uległo diametralnej zmianie pod koniec XX wieku. Obserwowane wyczerpanie się potencjału rozwoju przemysłu - koniec ery industrialnej - zapoczątkowało poszukiwanie nowych sił motorycznych rozwoju gospodarczego, a w tym rozwoju przedsiębiorstw. Współcześnie wiedza w coraz szerszym zakresie zastępuje pracę i kapitał, jako podstawowe źródło dobrobytu ekonomiczno-społecznego. Zdolność tworzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi oraz technologie decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i całej gospodarki. W tych warunkach kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość stanowią rdzeń strategii rozwoju przedsiębiorstw. Rozwój technologii informatycznych wyzwolił rewolucje w zakresie gromadzenia, przekazania i udostępniania wiedzy, zarządzania biznesem oraz pracy i życia (Internet, telepraca, e-learning itp.). Obserwujemy dynamiczne przesuwanie struktur gospodarki w kierunku gałęzi przemysłu i usług opartych na wiedzy i powstawania nowych zawodów związanych bezpośrednio i pośrednio z gospodarką opartą na wiedzy (menedżerowie wiedzy). (fragment tekstu)

This paper is an introductory consideration in pointing to the role and meaning of knowledge managers in corporations and economy. There are two main issues that are addressed:  contemporary perspective on knowledge managers, and  an attempts of short term forecast of demand for knowledge management The above mentioned analysis are based n the notion of knowledge based economy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku, Warszawa 2000.
  2. Drucker P.F.: Jak zarządzać samym sobą, ,,Harvard Business - Polska" 2003.
  3. Gromada G., Nowak M., Matusiak M.: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław 2006.
  4. Hopfinger M.: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa 2002.
  5. Matusiak K.B.: Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010.
  6. Matusiak K.B., Arendt Ł., Bendyk E.: Kadry przyszłości, w: Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.): Foresing kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.
  7. Rogers E.M.: Diffusion of innovations, Free Press, N.Y. 2003
  8. Sienkiewicz P., Świeboda H.: Analiza systemowa telepracy, w: S.H. Haber (red.): Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu