BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy
Model of Drive Change Process On Knowledge Based Organization in Context of Organizational Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 519-526, rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Kultura, Wiedza w organizacji, Kultura organizacyjna
Culture, Knowledge in organization, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces wprowadzania zmian w organizacji to trudne i długotrwałe przedsięwzięcie, które zazwyczaj powstaje na skutek działania czynników zewnętrznych lub/i wewnętrznych. W celu zapewnienia odpowiedniej sprawności organizacja musi zidentyfikować te obszary, w których dochodzi do zakłóceń, lub reagować, gdy nie ma odpowiedniego dostosowania organizacji do zmieniającego się wciąż otoczenia. Fakt posiadania odpowiedniej wiedzy przez organizację, którą będzie mogła skutecznie wykorzystać, projektując i wdrażając zmiany w poszczególnych obszarach zarządzania, jest dzisiaj czynnikiem krytycznym w zarządzaniu. Zmiana kultury organizacyjnej może wspomóc dostosowanie firmy do nowych warunków. Ma również w wielu przypadkach wpływ decydujący o sukcesie organizacji. Pozwala na uzyskanie wyższego stopnia zgodności pomiędzy strategią, strukturą organizacyjną i dążeniami samych członków organizacji. Jednakże, aby zmienić i wdrożyć nową kulturę, należy dokonać transformacji organizacji. Proces zmian może zakończyć się pomyślnie, również tylko wtedy, gdy kieruje nim kompetentny przywódca, a nie jedynie dobry menedżer. (fragment tekstu)

Rate of change in organizations will be grow continuously in next file-tens. In the same range will be grow the pressure for making transformation in organizations. In XX centaury group norms and common values presented barriers often limiting introduction change. Culture can facilitate fitting of enterprises for new conditions today. The reason of this is that culture has big influence for leaders competences and quality of management in transformation process. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bjerke B.: Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. Cameron K., Quinn R.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Handy Ch.: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
  4. Kotter J.P., Heskett J.L.: Corporate Culture and Performance, Free Press, New York 1992.
  5. Kotter J.P.: Jak przeprowadzić transformację firmy, Helios, Gliwice 2007.
  6. Trompenaars F., Hamoden-Turner Ch.: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu