BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłosz Marek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Determinants of the Implementation of Knowledge Management Systems in Polish Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 527-532, rys., bibliogr.3 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management, Knowledge management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą (Knowledge Mangement - KM) i systemy zarządzania wiedzą (Knowledge Management Systems - KMS) stały się integralną częścią systemów informatycznych zarządzania (Management Information Systems - MIS) dużych firm i ponadnarodowych korporacji. Wspomagają one ich funkcjonowanie (i zwiększają efektywność) poprzez gromadzenie i udostępnianie korporacyjnej wiedzy wszystkim upoważnionym pracownikom. Zgromadzona w nich wiedza pozostaje w korporacji niezależnie od fluktuacji zatrudnienia. Współczesne systemy zarządzania wiedzą wykorzystują jako narzędzie technologie informatyczne. Technologie te warunkują efektywność tworzenia i wykorzystania KMS. Organizacje wykorzystujące KMS są bardziej konkurencyjne na rynku, mają też lepszy wizerunek medialny, wyższą efektywność działania oraz są lepiej postrzegane przez pracowników. W Polsce, podobnie jak i w całej Unii Europejskiej, największy udział w gospodarce przynależy do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP w istotny sposób różnią się od dużych i międzynarodowych korporacji. Powstaje zatem pytanie, czy MŚP są w stanie w efektywny sposób wdrożyć i korzystać z systemów zarządzania wiedzą? Jakie czynniki determinują procesy tworzenia i wykorzystywania KMS w MŚP, a jakie stanowią bariery w tych procesach? (fragment tekstu)

The article presents the results of studies of the problem of the implementation of knowledge management systems (KMSs) in small and medium enterprises (SMEs) in Poland. Studies have shown a significant lack of technical readiness to implement KMS, as well as low awareness of the managers. The determinants and barriers to the implementation of KMSs in SMEs, which were discovered and ordered during the research, allow prioritization of tasks. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Siong C.C.: KM critical success factors: A comparison of perceived importance versus implementation in Malaysian ICT companies, "The Learning Organization" 2006, vol. 13, no. 3.
  2. Strojny M.: Zarządzanie Wiedzą w Polsce 2004. Raport KPMG, "E- mentor", 2004, nr 5.
  3. Turkyilmaz A., Zaim H., Zaim S., Pastuszak Z.: Knowledge Management Implementation of SMS'a in Textile Industry Using Neural Network Analysis, w: Materials of MIC 2008 - Intercultural Dialogue and Management, Barcelona 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu