BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sztuka przewodzenia pracownikom wiedzy
The Art of Knowledge Worker's Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 533-540, rys., tab., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Wiedza, Organizacja
Knowledge, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie konstytuuje się nowa klasa, najcenniejszych z punktu widzenia przetrwania i rozwoju organizacji, pracowników - subpopulacja specjalistów - kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których najcenniejszym wyróżnikiem jest wiedza, najczęściej cicha i rzadka. Lojalni jedynie względem osobistego rozwoju zawodowego, grający w oparciu o swoje unikatowe kompetencje oraz gotowość do zmian, charakteryzują się tym, że ich największym majątkiem jest talent. Dlatego H. Czubasiewicz podkreśla, iż w istocie pracownik wiedzy to nie stanowisko, a raczej pozycja zajmowana w organizacji, wynikająca z posiadania wysokich kompetencji merytorycznych, intelektualnych, osobowościowych warunkujących określone zachowania i motywacje. Przekładają się one na umiejętność rozwiązywania problemów i szeroki zakres rozumienia organizacji, dla której się pracuje. Wówczas pracownik wiedzy pełni rolę specjalisty, innowatora, lidera i mentora. (fragment tekstu)

Paper begins with the presentation the role of new class employees, namely knowledge workers. Then the metamorphosis of professionalist's manager role and tasks is discussed. Article ends with the presentation of challenges to the knowledge worker's manager. Special attention is paid to same tools stimulating knowledge sharing between knowledge workers. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abbasi S.M., Belhadjali M., Hollman K.W.: Managing knowledge workers for sustaining competitive advantage, "Competition Forum" 2009, vol. 7 (2).
  2. Avery G.C.: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
  3. Czubasiewicz H.: Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Potocki (red.): Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
  4. Davenport T.H.: Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  5. Gobillot E.: Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi,osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
  6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i  koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
  7. Imafidon T.C.: Managing the knowledge worker in a knowledge economy: Present problems and future prospects in African organizations, "Ife Psychologia" 2009, vol. 17(4).
  8. Makowski M.: Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  9. Trenkner M.: Kształtowanie środowiska sprzyjającego dzieleniu się wiedzą, w: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.): Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu