BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Rutka Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji pracowników przez styl kierowania
Subordinates' competences formed by style of management
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 49-64, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Style kierowania
Employees competencies, Management styles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie wpływ stylu kierowania (zmienna niezależna) na kwalifikacje podwładnych (zmienna zależna). Przyjęto następującą klasyfikację zmiennych: styl kierowania (ze względu na zakres ingerencji przełożonych „„ w pracę podwładnych) na: instruujący, nadzorujący, delegujący; „„ kompetencje podwładnych na: posłuszny wykonawca, przestrzegający procedur, kreatywny uczestnik zespołu. Dalsza analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że im bardziej styl kierowania zbliża się do delegującego, w tym większym stopniu kształtuje sylwetkę kreatywnego uczestnika zespołu. Tak pomyślany artykuł stanowi wstęp do zaplanowanych badań mających empirycznie zweryfikować powyższy wniosek. Praktyczną przydatność podjętej problematyki należy widzieć w tym, iż strategia (globalna i personalna) wyznacza oczekiwaną sylwetkę pracownika. Stanowi ona jedną z determinant wyboru takiego stylu kierowania, który ułatwi ukształtowanie pożądanej sylwetki.(abstrakt oryginalny)

In this paper we try to point the influence of the management style onto the subordinates' competences. Management style is treated as an independent variable and subordinates' competences is treated as a dependent variable. We marked out three categories of management style (dedicated, bureaucratic, delegating) and three silhouettes of subordinate (obedient team). Logical analysis led us to this conclusion: „„ instructing style forms an obedient performer, „„ bureaucratic style forms an observer the regulations, „„ delegating style forms a creative team member.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 3. Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 4. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa 2013.
 5. Kubik K., Kultura menedżerska, WWSE, Warszawa 2008.
 6. Levy-Lebouer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 7. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 8. Rutka R., Organizacja, [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOIK Toruń 2001
 9. Rutka R., Wróbel P. (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
 10. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1972
 11. Walczak L., Styl kierowania jako determinanta zachowań podwładnych, [w:] H. Czubasiewicz, Z. Mokwa, P. Walentynowicz (red.), Uwarunkowania sukcesu organizacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 12. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu