BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zadora Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe na tle ogólnych warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce
Financial Security in the Context of the General Business Conditions for Micro- and Small Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 391-402, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Należności, Zapasy, Zobowiązania finansowe, Outsourcing
Financial security, Receivables, Inventories, Financial liabilities, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor MMP w Polsce cechuje jeden z najniższych wskaźników przeżywalności przedsiębiorstw w Europie. Poszukując źródeł przyczyn, niekorzystnej dla gospodarki polskiej statystyki, w literaturze nieustająco zwraca się uwagę na brak dostępu do kapitału oraz problem generowania nadmiernych kosztów działalności. W artykule odniesiono się do tych dwóch obszarów wskazując na pozytywne zmiany ogólnych warunków funkcjonowania MMP. Stwierdzono, że przy prawidłowo przeprowadzonym rachunku ekonomicznym, wykorzystaniu istniejącego dostępu do kapitału oraz możliwości kontroli kosztów, jakie stwarza rynek outsourcingowy, newralgicznym warunkiem przeżycia MMP staje się zachowanie bezpieczeństwa finansowego. Zaproponowana miara bezpieczeństwa finansowego dla MMP wypełnia lukę w tym zakresie.(abstrakt autora)

Micro- and small enterprises (MSE) sector in Poland has one of the lowest survival rate in Europe. In the literature, the lack of access to capital and the problem of generating excessive operating costs are considered to be the main causes of this unfavorable statistics for the Polish economy. This paper provides analysis of these two problems, indicating positive changes in the general conditions for the functioning of MSE sector. It was found that, under the condition of conducting the proper economic analysis, using the existing access to capital and applying the cost control opportunities offered by the outsourcing market, the maintenance of financial security becomes a critical condition for the survival of micro- and small enterprises. The proposed measure of financial security of microand small firms fills a research gap in this area.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciupek B., Finanse przedsiębiorstw - uwarunkowania gospodarki, w: Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 2. Ciupek B., Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa a interpretacje w zakresie podatków dochodowych, w: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Łódź, 2001.
 4. Gozdan K., Formy opodatkowania i ewidencji księgowej mikro i małych firm, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, MIKROFIRMA 2013, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 5. Łapiński J., Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie małych i Średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2011.
 6. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu. http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/ (1.12.2013).
 8. http://www.amberinvest.org/pl/ (1.12.2013).
 9. http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual- Reports/English/DB13-full-report.pdf (3.12.2013).
 10. http://www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php (1.12.2013).
 11. http://www.logintrade.pl/platforma-it/o-platformie (1.12.2013).
 12. http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=133 (1.12.2013).
 13. http://flysystem.pl/o-programie/ (1.12.2013).
 14. https://www.small-businessdna. pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=36%3Ablog&id=63%3Aks igowy-z-internetu&Itemid=183 (4.12.2013).
 15. http://www.fundacjastarter.org.pl/tl_files/informatory/raport-uslugi-ksiegowe-2013.pdf (4.12.2013).
 16. http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/15160.pdf (4.12.2013).
 17. http://www.outsourcingexperts.pl/pliki/file/2013%2008%2013%20Przegl%C4%85d%20Outs ourcingoy%204%20FINAL.pdf (4.12.2013).
 18. www.wyborcza.biz/firma (5.12.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu