BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztaba Jadwiga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Innowacyjność kluczowym elementem współczesnego zarządzania na przykładzie regionu Nord Pas de Calais
The innovation, key elements of the modern management on the example Nord Pas de Calais - region
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 135, s. 59-75, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Innowacje, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów
Economy, Innovations, Regional innovation, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Nord Pas de Calais, to region znajdujący się w północnej części Francji, na granicy z Belgią . Jest to region innowacyjny, konkurencyjny, dynamicznie rozwijający się . Rada Regionalna pod kierownictwem Daniela Percherona stawia na innowacje w Regionalnej Strategii Rozwoju . Działalność miejscowej władzy niewątpliwie two- rzy przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i przyczynia się do aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.(abstrakt oryginalny)

Nord Pas de Calais is a region stuated in the northerm part of France and has a border with Belgium . It is an innovative, competitive and dynamically developing region . The Regional Council headed by Daniel Percheron prioritises innovation within the Regional Development Strategies . The activity of a local authority is undoubtedly creating a favourable climate for local development thus contributing to a socio- -economic activation of an administrative region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonnevie P., Dictionnaire encyclopédique, Hachette, Paris 1986.
 2. Contrat de Projets: Etat Région: Nord Pas de Calais: 2007-2013, Préfecture: Nord Pas de Calais, Conseil Régional Nord Pas de Calais .
 3. Delectuse J.L., 2009. Un an d'action, Conseil Régional Nord Pas de Calais, Lille 2010.
 4. Golain V., Le marketing territorial au service de l'attractivité des territoires, www. marketing-territorial.org
 5. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, UŁ, Łódź 2005.
 6. Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 7. Maillefert M., Action collective territoriale et modèles de développement régionaux, le cas de trois sites de la région Nord Pas de Calais, "Vertigo" 2009, vol. 9, nr 2.
 8. "Palmares 2013" des régions les plus heureuses vient de sortir, http://www .jinnove.com .
 9. Pietrzyk I., Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji, PWN, Warszawa 1992 .
 10. Pinson G., Des métropoles ingouvernables aux métropoles oligarchiques, "Territoires 2040", DATAR, La Documentation Française, Paris 2010 .
 11. Région Européenne Entrepreunariale, http://www .jinnove .com.
 12. Słownik społeczny, red. Szlachta B., WAM, Kraków 2004.
 13. Stratégie de l'Etat pour le Nord Pas de Calais: 2009-2011, SGAR, Lille 2009.
 14. Stratégie Régionale d'Innovation. Diagnostique macroéconomique, Préfecture Nord Pas de Calais, Conseil Régional: Nord Pas de Calais, Lille 2008.
 15. Stratégie Régionale Innovation: Nord Pas de Calais, Conseil Régional, Préfecture: Nord Pas de Calais, Lille 2009.
 16. Sztaba J., Le dynamisme dans le développement régional sur la base de la région Nord Pas de Calais, w: Ludzie Zarządzanie Gospodarka, red. J. Prońko, Miscellanea Oeconomicae Nr 2/2011, WZiA UJK, Kielce 2011.
 17. Torre A., Géographie de l'innovation, "Territoires 2040", No 6, La Documentation Française, Paris 2012 .
 18. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, "Europa w ruchu" 2008, nr 7, Bruksela.
 19. Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu