BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP
The Structure of Sources of Financing Investment in the SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 403-413, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sektor prywatny
Source of financing, Small business, Private sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa to podmioty, które odgrywają ważną rolę w krajach wysoko rozwiniętych. Przedsiębiorstwa sektora MŚP mają znaczący udział w kreowaniu PKB, jak również tworzeniu nowych miejsc pracy. Rozwój i ich pozycja konkurencyjna zależy w dużej mierze od prowadzonej działalności inwestycyjnej, która w porównaniu do dużych przedsiębiorstw jest prowadzona w mniejszym stopniu. Głównym źródłem finansowania inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są środki własne. Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej przez podmioty sektor MŚP.(abstrakt autora)

Enterprises SMEs are entities that play an important role in developed countries. Micro, small and medium-sized enterprises have a significant share in the GDP, as well as creating new jobs. Their development and competitive position depends among other things on investment activities. Micro, small and medium-sized enterprises carry out material investments, but at a small scale and the investments are financed mainly from own resources. This article aim is to analyze the sources of financing investments activities by SMEs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak A., Kredyt bankowy ważnym źródłem finansowania działalności sektora MSP, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
 2. Art. 104-106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 3. Czajkowska A., Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 140.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
 5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2013.
 6. Kamińska A., Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Barometr Regionalny" 2010, nr 2.
 7. Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 8. Łapiński J., Inwestycje i środki trwałe w sektorze MSP, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 9. Łapiński J., Inwestycje i środki trwałe, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
 10. Okręglicka M., Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich finansowania w 2011 roku, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 11. Raport o stanie sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20062007, PARP, Warszawa 2008.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20102011, PARP, Warszawa 2012.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20052006, PARP, Warszawa 2007.
 15. Skowronek-Mielczarek A., Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 16. Staniec I., Malicki P., Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
 17. Walczak D., Żołądkiewicz A., Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007-2013, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 18. Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 19. Żmija K., Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu