BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drewniak Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Rynek kapitału podwyższonego ryzyka wobec zmian w OFE
Private Equity / Venture Capital Market VS Changes in Pension Funds Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 417-428, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Kapitał, Fundusze funduszy, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Venture capital, Private equity
Capital, Fund of funds, Open pension funds' investments, Venture capital, Private equity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka działających w Polsce jest relatywnie mniejsze niż w innych państwach Europy. Powodów tych dysproporcji należy szukać w czynnikach ekonomicznych i prawno-organizacyjnych. Zmiana ustawy o OFE może w znaczący sposób wpłynąć na rynek kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce. W artykule odniesiono się do proponowanych zmian, próbując określić ich skutki dla rynku prvate equity/venture capital.(abstrakt autora)

The activity of domestic pension funds in private equity/venture capital market is not as significant as other European countries experience. The reasons for this situation are both economic as well as legal and organizational ones. Forthcoming changes in pension funds regulations may affect private equity/venture capital market. In the paper the proposals as well as most likely changes are examined and discussed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2011 Pan-European private equity performance benchmarks study. Creating lasting value, EVCA, Brussels 2012.
 2. Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE, KNF, II kwartał 2013.
 3. Drewniak Z., Efektywność działalności przedsiębiorstw finansowanych kapitałem podwyższonego ryzyka w Polsce, rozprawa doktorska, Toruń 2011
 4. EVCA Yearbook 2007-2013, EVCA, Zaventem, Belgia.
 5. GPW, http:/www.gpw.pl.
 6. KNF, http://www.knf.gov.pl.
 7. Markowitz H., Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7, nr 1.
 8. Projekt z dnia 10 października 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju, DzU 2003, nr 229, poz. 2286.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU 2004, nr 32, poz. 276, z późn.
 11. Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2013 roku, UKNF, Warszawa 2013.
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 1997, nr 139, poz. 934, z późn. zm. zm.
 14. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 1997, nr 139, poz. 934.
 15. Why and how to invest in private equity, EVCA Special Paper, Zaventem, Belgium.
 16. Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu