BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych
The problem of boundaries in interorganizational network research
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 135, s. 89-98, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Sieci międzyorganizacyjne
Strategic management, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znaczenie granic sieci dla zarządzania strategicznego jest istotne ze względów poznawczych, rygoru metodologicznego oraz przydatności praktycznej. Wyróżniają one sieci od otoczenia, na styku sieci - peryferium zachodzą z kolei osobliwe zjawiska. Opracowanie identyfikuje kierunki badań nad granicami sieci. Wskazuje na problem delimitacji oraz cztery stosowane w literaturze rozwiązania tego problemu. (abstrakt oryginalny)

Network boundaries appear as critically important in strategic management for cogni- tive, methodological reasons and managerial implications. They delineate networks from peripheral connections, and constitute the locus of a number of particular phenomena. This paper outlines research threads focused on network boundaries in strategic management. It points out to the delimitation problem and identifies four strategies typically used in the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H., Herker D., Boundary spanning roles and organization structure, "Academy of Management Review" 1977, vol. 2, nr 2, s. 217-230.
 2. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P., Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, "Progress In Human Geography", vol. 28, nr 1, s . 31-56.
 3. Burt R.S., Structural holes: The social structure of competition, Harvard University Press, Cambridge 2009.
 4. Chandler A.D., Strategy and structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 5. Cyfert S. Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 .
 6. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Granovetter M.S., Thestrength of weak ties, "American Journal of Sociology" 1973, s. 1360-1380.
 8. Hakanson H., Snehota I., No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Management" 1989, vol. 5, nr 2, s. 187-200
 9. Le Roy F., Robert M., Lasch F., Cooperer avec ses amis ou avec ses ennemis. Quelle strategie pour innover?, "Revue Francaise de Gestion" 2013, nr 232, s. 81-100.
 10. Milgram S., The small world problem, "Psychology today" 1967, vol. 2, nr 1, s. 60-67.
 11. Nalebuff, B. Brandenburger, A. Co-opetition, HarperCollinsBusiness, London 1996.
 12. Niemczyk J., Analogie w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3, s. 3-18 .
 13. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 14. Pisano G., The R&D boundaries of the firm: an empirical analysis, "Administrative Science Quarterly" 1990, vol. 35, nr 1, s. 153-176.
 15. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu