BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Relacje inwestorskie w spółkach sektora MŚP notowanych na rynku NewConnect - aspekty teoretyczne i praktyczne
Investor Relations in Companies of SME SEctor Listed at New-Connect - Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 429-440, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Relacje inwestorskie, Przedsiębiorstwo, Sektor prywatny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Investor relations, Enterprises, Private sector, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Relacje inwestorskie należą do kluczowych obszarów zarządczych spółek funkcjonujących na rynku kapitałowym. Szczególnego znaczenia nabierają relacje tworzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które notowane są w ramach alternatywnego systemu obrotu, tworzonego w Polsce przez GPW pod nazwą NewConnect. W ich przypadku uwidacznia się problem chęci, z jednej strony otrzymania statusu spółki publicznej, z drugiej zaś - pozostania jak najmniej transparentnymi. Ze względu na możliwość stosowania uproszczonych procedur emisji akcji oraz notowań na rynku NC relacje inwestorskie wśród tej grupy podmiotów mogą być prowadzone w sposób mniej sformalizowany, a przez to mniej dokładny. Rodzaj spółek notowanych na NC, niewielkie rozproszenie akcjonariatu, brak szerokiego zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz niska płynność obrotu, sprawiają, że relacje inwestorskie na rynku NC mają znaczenie szczególne i powinny być kluczowym obszarem wspomagającym efektywność wyceny.(abstrakt autora)

Investor relations are crucial are of management for companies functioning on capital market. Special meaning have relations provided by SME which are listed within alternative trading system, established by Warsaw Stock Exchange under the name NewConnect. Such companies on the one hand search for the status of publicly traded entity, on the other hand they tend to be as less transparent as it is possible. Due to possibility of using simplified procedures and legal solutions for IPOs and then market quotations at NewConnect investor relations amongst given companies can be conducted in a less formalized way leading to their worse quality. The characteristics of traded companies, low dispersion of ownership, lack of investments of large financial institution, low liquidity of shares' trade makes the investor relations at NewConnect an area of special interest and an area of supporting of effectiveness of stock's pricing.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Droga na giełdę, PwC, Warszawa 2011, s. 36, http://www.pwc .pl/ pl_PL /pl/ rynkikapitalowe/ Droga_na_gielde_2011_f.pdf (15.07.2012).
 3. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Gajewska A., IR to nie sam PR, "Parkiet" z dnia 29.09.2005.
 5. Gajewska A., Siedem cech efektywnego IR, "Parkiet" z dnia 29.09.2005,
 6. http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/prezentacje/prezentacja_zmiany_NC.pdf.
 7. http://www.gpwinfostrefa.pl.
 8. http://www.londonstockexchange.com/home/ir-apracticalguide.pdf.
 9. http://www.newconnect.pl.
 10. http://www.parkiet.com/artykul/ 411072.html?print=tak&p=0.
 11. Kordela D., NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2013.
 12. Niedziółka D., Relacje inwestorskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Niedziółka D., Wykorzystanie firmowych stron internetowych w relacjach inwestorskich przez spółki notowane w Polsce - wyniki badań empirycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 77, SGH, Warszawa 2007.
 14. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013.
 15. Szczepkowski A., NewConnect - inwestor indywidualny niekoniecznie pożądany, "Trend. Miesięcznik o Sztuce Inwestowania", kwiecień 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu