BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji- próba oceny
The Possibilities of SME Financing on Corporate Bond Market in POland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 452-461, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Obligacje, Rynek, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sektor prywatny
Enterprise finance, Bonds, Market, Small business, Private sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę związaną z możliwościami finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji. Zwrócono także uwagę na kluczowe, z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, uwarunkowania konstytuujące atrakcyjność wykorzystania emisji obligacji w aspekcie finansowania działalności tych podmiotów. Analizie i ocenie poddano również kwestię założeń konstrukcyjnych rynku Catalyst, podkreślając te elementy jego struktury, które dostosowane są do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt autora)

The article presents the issues relating to the possibilities of SME financing on the bond market. The content of the publications highlights the crucial circumstances constituting the attractiveness of the use of the bond issuance in terms of financing the activities of small and medium-sized enterprises. An important part of the paper is the analysis of relations between the construction of the Catalyst bond market and the specific situation of small and medium-sized enterprises(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 2. Kołosowska B., Finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
 3. Kropiwnicki J., Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 4. Mazurek J., Obligacje korporacyjne na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Warszawa 2010.
 5. Mojak J., Prawo papierów wartościowych, LexisNexis, Warszawa 2010.
 6. Pawłowski M., Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego emisją obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259, z późn. zm.
 8. Sobolewski L., Obligacje i inne papiery wartościowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 9. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm. 16
 10. Utkin J., Obligacje i ich portfele, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 11. www.gowcatalyst.pl.
 12. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu