BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie
Factors Determining the Return on Equity in Agriculture
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 75-91, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność kapitału własnego, Metoda Du Ponta, Rolnictwo, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Analiza regresji
Return on equity (ROE), Du Point method, Agriculture, Farm Accountancy Data Network (FADN), Regression analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analizy czynników wpływających na rentowność kapitału własnego w gospodarstwach rolnych. W badaniach wykorzystano zmodyfikowany model Du Ponta oraz analizę regresji. Materiał źródłowy stanowiły dane rachunkowości gospodarstw rolnych FADN. Analizę przyczynowo-skutkową oraz regresji przeprowadzono w UE ogółem oraz według wielkości ekonomiczne i typów rolniczych. Zbudowane modele regresji wykazały, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność kapitału własnego w rolnictwie jest generalnie niska sprawność operacyjna wyznaczona przez niską rentowność sprzedaży i wolne tempo obrotowości kapitału, która ponadto jest dodatkowo silnie pogłębiana przez niewystępowanie korzystnego efektu dźwigni finansowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the influence of the return on equity in agricultural farms. It the audits was used Du Pont modified model and regression analysis. The data of accountancy of agricultural farms FADN made up the source material. Analysis was conducted in total UE and according to economic sizes and farming types. The built models of regression show, that the most important factor influencing return on equity in agriculture is the generally low operating efficiency appointed by deep return on sales and slow capital rotation, which moreover is additionally strongly deepened by non occurrence of financial leverage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., 2002. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  2. Dudycz T., 2001. Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość 4, 242-249.
  3. FADN. 2008. Farm Accountancy Data Network. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/.
  4. Gołaś Z., 2009. Analiza rentowności kapitału w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev. 1(11): 63-74.
  5. Gallinger G., Healey B., 1991. Liquidity Analysis and Management. Addison-Wesley.
  6. Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
  7. EUROSTAT [2008]. http://ec.europa.eu/agriculture.
  8. Hawawini G., Viallet C., 2007. Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa.
  9. Kowalczyk J., 2005. Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych. Pr. Nauk. AE Wroc. 1061.
  10. Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Ofic. Ekon., Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu