BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Otoczenie prawne a działalność reklamowa na przykładzie wybranych rynków w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2005, s. 109-119, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Strategia marketingowa, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama zewnętrzna, Wydatki na reklamę
Advertising, Marketing strategy, Radio advertising, Television advertising, Outdoor advertising, Expenditures on advertising
Uwagi
streszxcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: jakie podstawowe akty prawne regulują działalność firm w zakresie reklamy? Można go traktować jako swoistego rodzaju inwentaryzację, przegląd współczesnych aktów prawnych w dziedzinie różnych rodzajów reklamy w odniesieniu do wybranych rynków i branż w Polsce. (fragment tekstu)

The article is to answer the question which acts of law are fundamental for regulation if corporate activity in advertising. The paper is a specific inventory - a digest of contemporary acts of law related to various types of advertising with reference to selected Polish markets and sectors. The article provides supplementary material for a course in Marketing Management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blythe J., Komunikacja marketingowa ,Warszawa. 2002.
 2. Budzyński W., Reklama, techniki skutecznej perswazji, Warszawa 1999.
 3. Dz. U. nr 44, poz. 204 z późniejszymi zmianami.
 4. Dz. U. nr 7, poz. 34 ze zmianami.
 5. Dz. U. nr 47, poz. 211.
 6. Gierszewska G., M. Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997.
 7. Kall J., Reklama, Warszawa 1995.
 8. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Warszawa 2002.
 9. Raport "Outdoor 2005", "Media&Marketing" czerwiec 2005.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r., Dz. U. nr 15, poz. 140 ze zmianami.
 11. Sztucki T., Promocja reklama, aktywizacja sprzedaży, Warszawa 1995.
 12. Ustawa z 10 października 1982 o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym, Dz. U. nr 105, poz. 452.
 13. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., Dz. U. nr 14, poz. 60 ze zmianami.
 14. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 12 czerwca 2003 r., Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 r., Dz. U. nr 162, poz.1568.
 15. Ustawa o ochronie dóbr kultury, art. 27 z 15 lutego 1962 r., Dz. U. nr 98, poz. 1150.
 16. Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., art. 3, Dz. U. nr 207, poz. 2016 ze zmianami.
 17. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. nr 147, poz. 1231 ze zmianami.
 18. Ustawa z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami.
 19. Ustawa z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych, Dz. U. nr 68 poz. 341.
 20. Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustaw) o języku obcym, nr 60 z 2001 r., poz. 610.
 21. Wiktor J.W., Promocja system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2001.
 22. www.ams.pl.
 23. www.igrz.com.pl.
 24. www.mediawatch.pl.
 25. www.pbrz.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu