BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bober Tomasz (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Elementy zarządzania działaniami merchandisingowymi polskich marketów
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2005, s. 185-192, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Merchandising, Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy dyskontowe
Merchandising, Hypermarkets, Supermarkets, Discount trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnia dekada to intensywny rozwój sieci detalicznych w Polsce, chociaż w porównaniu do innych krajów nasycenie, szczególnie w przypadku hipermarketów, w stosunku do liczby ludności jest mniejsze; świadczy to o tym, że istnieją dalsze perspektywy dla rozwijania sieci. Wraz z powstaniem sklepów wielkopowierzchniowych zmieniło się wiele relacji pomiędzy producentami a pośrednikami; między innymi rozwinął się merchandising. Ma on swoje zalety zarówno dla marketów, jak i dla producentów. Obu stronom przyświecają zasadniczo różne cele, ale zarówno producenci jak i poszczególne sieci mają szanse osiągać je jednocześnie. W przypadku hipermarketów głównym celem jest obniżenie kosztów osobowych, natomiast dla firm produkcyjnych zwiększenie obrotów. Istnieją różne formy zatrudnienia merchandiserów. Mogą to być pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez producenta, jak też i outsourcingowi. Często praca taka ma charakter dorywczy, jednak firmy dostrzegając nie tylko koszty związane z zatrudnieniem merchandiserów, ale i zalety jakie niesie współpraca z sieciami w tym zakresie, coraz częściej profesjonalnie podchodzą do kwestii związanych z ekspozycją towaru i inwestują w pracowników. Zawód merchandisera wydaje się mieć perspektywy na rozwój. (fragment tekstu)

Last decade in Poland has been marked by an intensive development of retail chains. Nevertheless in comparison to other countries saturation in relation to the population, particularly in case of hypermarkets, is lower. It means, however, that there are further perspectives for the development of the chains. With the establishment of huge-space shops a lot of interactions between producers and intermediators have changed. Among others merchandising has emerged. It has got advantages for the markets and the producers. Although both sides have got different objectives, it is possible for both the producers and the chains to achieve them at the same time. For the hypermarkets the main target is to reduce personnel costs and for the production companies it is to increase the turnover. There are various forms of employment of the merchandisers. They can be hired directly by the producer or it can be solved by outsourcing. Quite often it is a temporary job, but companies tend to notice not only the additional labour costs, but also the additional profit it can generate and more often start taking care of the display in a professional way and invest in their staff. The profession of the merchandiser seems to have perspectives for the development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. www.almamarket.pl/markety/o_nas/.
  2. www.ahold.pl/ahold/base.php?theme=hypernova&ex=snews8csectm=hypernova.
  3. Czubała A., Dystrybucja produktów, Warszawa 1996, s. 93.
  4. Hales C.F., Opakowanie jako instrument marketingu, Warszawa 1999, s. 69.
  5. Donaldson B., Sales Management Theory and Practice, Hong Kong 1994, s.185.
  6. Harrison T., Produkt-Management Ein Handbuch fuer die Praxis, Fran kfurt-New York, 1991, s. 30.
  7. www.supermarket.cogdziekupic.pl/polskie_hipermarkety.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu