BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płatności bezgotówkowe w segmencie mikroprzedsiębiorstw
Cashless Payments in the Segment of Micro-Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 496-508, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Obrót bezgotówkowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Transakcje bezgotówkowe
Cashless flow, Small business, Non-cash transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa mikro wykorzystują tylko podstawowe instrumenty rozliczeniowe do regulowania płatności. Płatności bezgotówkowe stanowią około 75% ogółu płatności realizowanych przez firmy. Udział płatności kartami służbowymi w ogóle płatności bezgotówkowych nie przekracza jednak 25%. Coraz częściej przedsiębiorcy mikro korzystają z prywatnych rachunków w regulowaniu płatności służbowych. W segmencie mikrofirm istnieją grupy niemal wykluczone lub samowykluczone z obrotu bezgotówkowego (około 10%). Przybywa firm mających fizyczne i technologiczne możliwości realizowania płatności bezgotówkowych jednak w praktyce gospodarczej nie następuje upowszechnienie w korzystaniu z tych usług. Źródłem danych były informacje pochodzące z badań własnych zrealizowanych w ramach projektu "Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2013" przez TNS Polska. Badanie realizowano metodą CAPI wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo w okresie lipiec-listopad 2013 roku, obejmując próbę N = 600 mikrofirm.(abstrakt autora)

Micro-enterprises use only basic instruments to settle their payments. Cashless payments constitute about 75% of all the payments made by the companies. The hare of pay ments made by company cards among all the cashless payments, however, does not exceed 25%. More and more frequently, the micro-entrepreneurs use private accounts in settling their company payments. In the segment of micro-enterprises, there are groups which are excluded or self-excluded from cashless turnover (approximately 10%). There are more companies which have physical and technical capabilities to make cashless payments; however, in practice, the use of these services is not becoming popular. The data source was own research within the "2013 Micro-Enterprise Banking Audit" conducted by TNS Polska. The research was carried out using the computer aided personal interviews CAPI from July to November 2013, and it included a sample of N=600 micro-enterprises.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchflower D., Levine P., Zimmerman D., Discrimination in the small-business credit market, "The Review of Economics and Statistics" 2003, vol. 85, nr 4.
 2. eHandel B2B w Polsce. Arthur Andersen, I-Metria. Warszawa 2013.
 3. Górka J., Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych. NBP, Warszawa, styczeń 2009.
 4. Idzik M., Building competitiveness through cooperation of entrepreneurs with banks, Research Papers of Wroclaw University of Economics nr 158, Wrocław 2011. Idzik M., Contemporary problem of financing the micro-, small land medium-sized enterprises as well as their development, Research Papers of Wroclaw University of Economics, nr 158, Wrocław 2011.
 5. Kulawczuk P., Ocena dochodowości segmentu MSP dla banków w perspektywie do roku 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 6. Lazarowicz A., http://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-posiadania-konta-bankowego-przezprzedsiebiorce (5.11.2013).
 7. Małe i średnie firmy coraz bardziej lubią obrót bezgotówkowy!, www.kartyonline.net (14.10.2010).
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej wykorzystują do płatności bankowość internetową oraz karty, Visa Europe, Warszawa 2013.
 9. Na podstawie wyników badań opracowano raport "Audyt Bankowości Mikrofirm 2013".
 10. NETB@NK - bankowość internetowa i płatności, ZBP II kw. 2013, Warszawa.
 11. New Organization and Business Model (1st issue), Collaboration Framework Task Work package WPI, July 27, 2007.
 12. Polski sektor MŚP przyzwyczaja się do pieniądza w "plastiku" www.banki.pl 14.06.2010 r.
 13. Skinner Ch., The future of banking In a globalised Word, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.
 14. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013. Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2009.
 15. Śmiłowski E., Difficult relations between banks and SMEs, "Polish Market" 2010, nr 11(172).
 16. www.banki.pl (14.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu