BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczuka Marek (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Metodyka pozyskiwania informacji logistycznych dla małych firm z branży rolniczo-spożywczej
Methods of Obtaining Information Logistics for Small Businesses the Agri-Food
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 542-553, tab.,rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Potencjał rolnictwa, Rozwój
Strategic management, Farming potential, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne podmioty gospodarcze przykładają dużą wagę do racjonalnego wykorzystania swoich zasobów do zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz maksymalizacji zysku. W tym celu wdraża się innowacyjne modernizacje przedsiębiorstw, które usprawnią firmę w zbadanym wcześniej obszarze działalności stanowiącym potencjalną szasnę rozwoju. Wzrost zmienności i niepewności środowiska przedsiębiorstw zaczęło uwidaczniać się w latach 50. XX wieku. Przełożyło się to na rezygnację z mechanistycznego modelu zarządzania i spowodowało wszczęcie poszukiwań rozwiązań, które umożliwią przetrwanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Rezultatem badań było zaprojektowanie nurtu zarządzania strategicznego. Przewodzącym przedsiębiorstwem w tej dziedzinie okazał się Boston Consulting Group, który opracował metodę opartą na macierzy analizującej portfel produktów firmy.(abstrakt autora)

Contemporary operators strive to reach rational use of its resources to gain competitive advantage and maximize profit. In order to implement this innovative modernization of enterprises that improve audited area of activity as potential chance of development. The increase in volatility and uncertainty of the business began to emerge in the 50s of the twentieth century. This resulted in the resignation of a mechanistic model of governance and resulted in the initiation of an exploration of solutions that enable survival in a rapidly changing environment. The result of that research was to design a mainstream strategic management. Conducting business in this area was the Boston Consulting Group, which has developed a method based on a matrix of analyzing the product portfolio of the company.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. Kałkowska J., Pawłowski E., Trzcielińska J., Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Zarządzanie strategiczne, Wyd.
  3. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  4. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu