BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blajer Paweł (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy a problemy z dziedziczeniem przedsiębiorstwa
The Risk of Business Continuity upon the Death of an Entrepreneur and Issues Regarding Campany's Succession
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 5, cz. 2, s. 101-112, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, Prawo spadkowe
Entrepreneur, Enterprises, Succession law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko związane z kontynuowaniem działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy dotyczy bez wątpienia każdego przedsiębiorcy. Zakres tego ryzyka obejmuje wszystkie obszary działania firmy oraz osoby, grupy i podmioty gospodarcze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Najbardziej narażeni na nie są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Zarządzenie ryzykiem kontynuowania działalności po śmierci przedsiębiorcy wymaga od niego samego działań za jego życia, ale rozwiązania prawne związane z tym procesem są ograniczone. Wbrew pozorom w bardzo małym stopniu uwzględniają one specyfikę działalności gospodarczej. Paradoksalnie bowiem ich zastosowanie powoduje, że i tak następcy prawni przedsiębiorcy muszą czekać na potwierdzenie prawa do zarządzania przedsiębiorstwem. Potrzebne jest inne uregulowanie zasad dziedziczenia przedsiębiorstwa, czemu nie sprzeciwiają się przepisy Konstytucji RP albo wprowadzenie nowej instytucji - darowizny na wypadek śmierci. Poprawienie proceduralnych przepisów dotyczących zapisu windykacyjnego spowodowałoby osiągnięcie celu, jaki w związku ze śmiercią stawia sobie wielu przedsiębiorców. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to discuss the specific risk which is business succession upon death of an entrepreneur. Firstly, the death of an entrepreneur is discussed in the context of economic risk. The analysis, however, is not limited to economic aspects, but also comprehends legal issues related to business succession and property rights issues related to economic activity. Presented are the institutions of law enabling business succession. Particular attention is paid to specific bequest recently introduced to civil law. Analysis of legal solutions served to highlight problems that can arise in practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikle A. (2012), (2013), Jak oddać władzę i nie wpaść w pustkę, Raport Thinkthank.
 2. Borysiak W. (2013), Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, LexisNexis Warszawa.
 3. Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Koźmiński, Warszawa.
 4. Drela K. (2010), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie ryzyka pracowników [w:] Dębicka O., Winiarski J. (red), Ryzyko - teoria i praktyka, Fundacja Rozowju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Gil Z. (2001), Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 6. Gwiazdomorski J. (1990), Prawo spadkowe w zarysie, PWN, Warszawa.
 7. Hajdasz B. (2013), Rola lidera w procesie zarządzania strategicznym ryzykiem [w:] Urbanowska-Sojkin E., Bartkowiak P. (red.), Ryzyko w zarządzeniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 9. Kaczmarek T.T. (2005), (2010), Zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Księżak P. (2010), Przedsiębiorstwo wobec śmierci przedsiębiorcy [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (1999), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 12. Nahotko S. (1997), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOiK, Bydgoszcz.
 13. Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Niczyporuk R. (2013), Śmierć: jak chronić w jej obliczu aktywa firmy, Raport Thinkthank.
 15. Misztal M. (2010), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - szanse czy zagrożenia [w:] Dębicka O., Winiarski J. (red), Ryzyko - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Podlewski J. (2009), Ryzyko gospodarcze, GALAN, Gdańsk.
 17. Sołoma A. (2011), Postawy właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw wobec ryzyka w działalności gospodarczej [w:] J. Winiarski (red.), Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Zabielski L. (2013), Donatio Moris Causa, Lex Abrogata [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, LexisNexis, Warszawa.
 19. Zdziarski M. (2014), Prezesi oczekują dynamicznego wzrostu, Lista 500 "Rzeczpospolitej".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu