BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przychody i koszty nieuznawane przez system podatku dochodowego w ocenie polskich przedsiębiorstw
Non Tax Deductible Costs and Tax Exempt REvenues in POlish Income Tax System- Evaluation of Enterpreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 579-589, tab.,bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy
Enterprise finance, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo może uzyskiwać dochody, ale nieuznawanie ich przez system podatkowy powoduje, że nie powstanie u niego obowiązek podatkowy - i odwrotnie może ponosić znaczne koszty, ale nieuznawane przez system spowodują, że jego zobowiązanie podatkowe będzie większe. W ten sposób rodzaj przychodów i kosztów podatkowych staje się ważny, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z większą siłą odczuwają każdą kategorię przychodu i kosztu podatkowego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki podatku dochodowego, a na tym tle ukazanie przychodów i kosztów podatkowych jako szczególnych kategorii dla finansów przedsiębiorstw oraz przejrzystości systemu podatkowego. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w ranach projektu badawczego MNiSW Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście idei ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej.(abstrakt autora)

The enterprise can generate income but as a result of the fact that tax system doesn't take it into account - the tax obligation doesn't arise. In the other hand firm can generate high cost but if it is not tax deductible - the tax obligation grows. The costs and revenues that are analyzed in the paper are especially important for medium and small enterprises that are more sensitive to them. The paper contains the results of survey which was conducted as part of project financed by Ministry of Science and Higher Education "The tax potential of polish firms in the context of the idea of unification of corporate income tax base and harmonization of tax law in the European Union".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B., Podatek dochodowy dzisiaj - trudno o pozytywy, "Doradca Podatkowy" 2013, nr 3.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red J. Marciniuka, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2013.
  4. Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce, red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu