BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Władysław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola modeli w naukach empirycznych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2006, s. 307-314, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Przegląd dorobku naukowego, Nauki empiryczne
Economic theory, Overview of scientific achievements, Empirical science
Kalecki Michał
Abstrakt
W naukach społecznych nie ma wyraźnego podziału na nauki podstawowe i stosowane, a nawet tam, gdzie taki podział można przeprowadzić (np. ekonomia ogólna i ekonomiki szczegółowe) i w naukach podstawowych mamy do czynienia z wartościowaniem i normami postępowania (mimo że w naukach społecznych były nieraz wysuwane hasła nauki wolnej od wartości). Tak jest w każdym razie w ekonomii. Tworząc modele zjawisk ekonomicznych, dąży się nie tylko do tego, by odzwierciedlały one dobrze istotne rysy istniejącej gospodarki, ale i do tego, by ich stosowanie prowadziło do lepszego gospodarowania. Tak czynili ci, którzy chcieli reformować kapitalizm, np. John M. Keynes. Tak też postępowali ci, którzy próbowali ulepszać gospodarkę kapitalistyczną. Michał Kalecki mówił nieraz o poszukiwaniu modelu optymalnego czy pożądanego. Chodziło mu o model optymalny dla gospodarki. Modele ekonomiczne mają więc zawsze aspekt deskryptywny i normatywny i całą ekonomię można nazwać nauką deskryptywno-normatywną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kalecki M.: Dzida. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie. Model funkcjonowania gospodarki narodowej. Tom 3. Część 2. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1982.
  2. Kalecki M.: Dlaczego ekonomia nie jest nauką ścisłą (1964). W: Idem: Dzieła. Kraje rozwijające się. Studia varia: o ekonomii i ekonomistach. Tom 5. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1985.
  3. Krajewski W.: Różne pojęcia modelu w nauce. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1996, nr 4(130).
  4. Marks K: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. (Oryginał 1859). Książka i Wiedza, Warszawa 1953.
  5. Nowak L.: U podstaw marksowskiej metodologii nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
  6. Weber M.: ,,Obiektywność" poznania społeczno-naukowego i społeczno-politycznego. (Oryginał 1904). W: Idem: Racjonalność, władza, odczarowanie. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu