BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shkoda Tetiana (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine)
Tytuł
Human capital management policy features of air transport enterprises in Poland and Ukraine
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 3 (33), s. 133-146, rys., tab., wykr., bibliogr. poz. 23
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Transport lotniczy
Human Resources Management (HRM), Human Capital Management, Air transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
The aim of the paper is to analyze features of the air transport enterprises' human capital management (HCM) policies in Poland and Ukraine and work out the appropriate conclu- sions. An analysis of theoretical approaches to the enterprise HCM policy was performed in the article. A comparative analysis of a turbulent environment factors and its impact on human capital management of the leading airlines in Poland and Ukraine was made. The HCM policy top priority objectives of Polish and Ukrainian airlines in crisis conditions are analyzed by comparing the current situation. The article covers the analyzed period before the armed conflict in the east of Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H.I., (1979), Strategic Management, New York: Wiley.
 2. Armstrong, M.A., (2006), Handbook of Human Resource Management Practice, London: Kogan Page Publishers.
 3. Bazarov, T.Y.; Jeriomin, B.L., (2006), Red., Personnel Management, Moscow: UNITI.
 4. Comments.ua. UIA is controlled by one owner., (2012, December 21), Retrieved February 20, 2014, from: http://ua.comments.ua/money/191825-mau-pereyshla-v-ruki-odnogo.html
 5. Dorotych, S., (2013), Is UIA - Aerosvit number two?, Retrieved February 18, 2014, from: http://www.epravda.com.ua/columns/2013/01/28/358661/
 6. Gianasso, G., (2011), Human Capital opportunities and challenges in aviation. Presentation. Global Aviation Human Capital Summit 2011.
 7. International Labour Organization Documents. ILO-OSH Management System (2001), Retrieved February 19, 2014, from: http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/cairo/downloads/wcms_107727.pdf.
 8. JSC UIA, web-site. Retrieved February 20, 2014, from: http://www.flyuia.com/.
 9. Kaprowicz, J., Klich, E., (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 10. Kożmiński, A., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: PWN.
 11. Palamarchuk, Y.A.; Iljenko, V.O., (2012), Economic factors of impact on passengers air transportation of airlines. Problems of increasing infrastructure effectiveness, 34. Retrieved February 15, 2014, from: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/2525/2515.
 12. PLL LOT, web-site. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.lot.com
 13. Pytlos, C., (2013), Restrukturyzacja LOT-u: Mniej pilotów, mniej tras. Co dalej z polskim przewoźnikiem? "Gazeta Prawna". Retrieved February 16, 2014, from: http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/711885,restrukturyzacja_lot_u_mniej_pilotow_mniej_tras_co_dalej_z_polskim_przewoznikiem.html
 14. Raporty Urzędu Lotnictwa Cywilnego Polski. Analiza rynku transport lotniczego w Polsce w 2012 roku. Retrieved February 20, 2014, from: http://www.ulc.gov.pl/_download/publikacje_/analiza_rynku_12.pdf
 15. Reports of State Aviation Authority of Ukraine. Results of Ukrainian air transport branch activity in 2012. Retrieved February 20, 2014, from: http://avia.gov.ua/
 16. Rostkowski, T., (2014), Polityki zarządzania kapitałem ludzkim, [W:], M. Juchnowicz, Red., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, pp. 152-155, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Rybak, M., (2003), Red., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Poltext.
 18. Selznik, P., (1957), Leadership in administration: a sociological interpretation, Evanston: Row, Ill.
 19. Sidunova, G.I. Personnel policy in crisis conditions: an innovative approach. Retrieved February 19, 2014, from: http://hr-land.com/pages/_kadrovaya_politika_v_usloviyah_krizisa:_innovacionnyyi_podhod___sidunova_g.i.html
 20. Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA), Financial reports of JSC UIA 2011. www.smida.gov.ua
 21. Szymajda, I., (2002), Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego, Warszawa: Liber.
 22. Ulrich, D., (1997), Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 23. Zwolnienia w PLL LOT., (2013), Retrieved February 17, 2014, from: http://www.stefczyk.info/wiadomosci/gospodarka/zwolnienia-w-pll-lot,6822107343.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4597
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu