BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchodolski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Closer or further? : comparison of employee development trends in Polish and international companies operating in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 3 (33), s. 99-118, tab., wykr., bibliogr. poz. 31
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rozwój zawodowy pracownika, Kwalifikacje pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo wielonarodowe
Professional development of employees, Qualifying employees, Human Resources Management (HRM), Multinational enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Knowledge, skills and talents of employees constitute a significant source of competi- tive advantage. The consequence of this paradigm is the conclusion that organizations attempting to increase the efficiency must take steps to improve employees' qualifica- tions. Caring for the employee development, the enterprises aspire to creation of the best practices in this area. Over time, best practices are converging in all the companies performing in various cultures and countries. However, the dissimilarity of Polish condi- tions, instead of convergence, may cause divergence or cross-vergence in the employee development. In the article, there were juxtaposed and compared the practices of the employees development in Polish and international companies operating in Poland. The aim of the comparison is to indicate the similarities, differences and trends in changes in employee development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., (2009), Handbook of Human Resource Management, London: Kogan Page.
 2. Bjorkman, I., Stahl, G., Vaara, E., (2007), Cultural Differences and Capability Transfer in Cross-Border Acquisitions: The Mediating Roles of Capability Complementarity, Absorptive Capacity and Social Integration, "Journal of International Business Studies", 38, pp. 658-672.
 3. Bohdziewicz, P., (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, Łódź: UŁ.
 4. Buchelt, B., (2012), Sukces czy porażka procesu repatriacji?. Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce, [W:], T. Listwan, M. Stor, Red., Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, pp. 355-364, Wrocław: UE.
 5. Collings, D., Mellahi, K., (2009), Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda, "Human Resource Management Review", 19, pp. 304-313.
 6. Gounelle, P., Lhermitte, M., (2009), Reinventing European growth. Ernst & Young's 2009 European attractiveness survey, Studio Ernst & Young.
 7. GUS (2014), Data. Retrieved 26 March 2014, from http://www.stat.gov.pl/.
 8. Hurst, R.,R., (2013), HRD's Role in Cross-Border Acquisitions: U.S. and Indian Organizational Cultures and Their Impact on Acculturation, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", 6(95), pp. 49-66.
 9. Kianto, A., (2008), Assessing Organizational Renewal Capability, "International Journal of Innovation and Regional Development", 1(2), pp. 115-129.
 10. Kostera M., Kownacki S., (1997), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [W:], A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Red., Zarządzanie teoria i praktyka, pp. 451-504, Warszawa: PWN.
 11. Lewis, R.E., Heckman, R.J., (2006), Talent management: a critical review, "Human Resource Management Review", 16 (2), pp. 139-154.
 12. Mayo, A., (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Ministerstwo Gospodarki (2013), Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 14. Miś, A., (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków: UE.
 15. MSZ (2013), Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: MSZ, Retrieved 25 March 2014, from https://msz.gov.pl.
 16. Murdoch, A., (2011), Zespoły międzykulturowe - konflikt źródłem kreatywności. Materiały konferencyjne: Kreatywność jako źródło innowacyjności, Nowy Sącz, Retrieved 25 March 2014, from http://inko.wsb-nlu.edu.pl.
 17. Nibbe, J., Lhermitte, M., (2013), Coping with the crisis, the European way. Ernst & Young's 2013 European attractiveness survey, Studio Ernst & Young.
 18. Plawgo B., Kornecki J., (2010), Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
 19. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Warszawa: PWE.
 20. Przytuła, S., (2011), Międzynarodowa kadra menedżerska, Wrocław: UE.
 21. Sheehan, M., (2012), Exploring the Link Between Management Development and Perceived Performance in Multinational Corporations (MNCs): An Analysis of Polish and UK Subsidiaries, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 84(1), pp. 117-134.
 22. Sheehan, M., (2014), Investment in Training and Development in Times of Uncertainty, "Advances in Developing Human Resources", 16 (1), pp. 13-33.
 23. Sitko-Lutek, A., (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Lublin: UMCS.
 24. Stor, M., (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław: UE.
 25. Suchodolski, A., (2008), Doskonalenie i rozwój kadry menedżerskiej, [W:], T. Listwan, M. Stor, Red., Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, pp. 136-159, Wrocław: UE.
 26. Swanson, R.A., Holton, E.F., (2008), Foundations of Human Resource Development, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc.
 27. Szmidt, C., (2007), Zzl a konkurencyjność małych i średnich firm, [W:], S. Borkowska, Red., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Wolters Kluwer.
 28. Tracz-Krupa K., (2012), Wytyczne Unii Europejskiej dla rozwoju kapitału ludzkiego, [W:], T. Listwan, M. Stor, Red., Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, (pp. 344-354), Wrocław: UE.
 29. UNCTAD (2014a), Global Investment Trends Monitor No 15. 28 January 2014. Retrieved 24 March 2014, from https://www.unctad.org.
 30. UNCTAD (2014b), Global Value Chains: Investment and Trade for Development. World Investment Report 2013, New York, Geneva: UNCTAD.
 31. Van der Klink, M., Mulder, M., (1995), Human Resource Development and Staff Flow Policy in Europe, [W:], A.W. Harzing, J. Ruysseveldt, Red., International Human Resource Management, (pp. 156-178), London: Sage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4599
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu