BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy ( kreatywnej) - innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 13-38, rys., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Przedsiębiorczość, Innowacyjność
Creative economy, Entrepreneurship, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie obserwujemy nowe zjawiska ekonomiczne, społeczne i technologiczne składające się na przełom cywilizacyjny oznaczający wypieranie ery przemysłowej przez bliżej jeszcze niezdefiniowaną cywilizację postindustrialną. Wyróżnikiem obserwowanych procesów jest wzrost znaczenia wiedzy, która zastępuje pracę i kapitał jako podstawowe źródło dobrobytu społecznego. Zdolność tworzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi i technologie decyduje o sukcesie rynkowym. Gospodarka wiedzy1 wymaga specyficznego paliwa, którym są innowacje trafiające na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług.Proces ten jest możliwy dzięki aktywności przedsiębiorcy innowatora. Celem artykułu jest określenie roli i miejsca przedsiębiorcy w kreatywnej gospodarce wiedzy. Dynamika zmian ekonomiczno-społecznych generuje nowe zakresy i warunki dla przedsiębiorczej aktywności.(fragment tekstu)

The characteristic of contemporary development processes is the increasing significance of knowledge which substitutes work and capital as the sources of social prosperity. The ability to create knowledge and, above all, to transform it into new products, services and technologies determines the market success. Knowledge economy requires unique fuel i.e. innovations launched on the market and reaching the consumers in the form of new products and services. The increasing role of innovation makes it a difficult and socially complex phenomenon. Once a term associated with technological changes, "innovation" now refers to the field of services, organisations, marketing, politics and social phenomena. However, innovation processes invariably require activeness of entrepreneurs innovators. The aim of the article is to determine the role and place of an entrepreneur in the area of creative economy of knowledge. The dynamics of economic and social changes generates new scope and conditions for business activity.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J.A., Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London 1966;
 2. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990;
 3. Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G., Królik G., Elementarz twórczego myślenia, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
 4. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 5. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999;
 6. Florida R., Cities and Creative Class, Routledge, New York 2005;
 7. Florida R., The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Collins, New York 2005;
 8. Florida R., The Rise of the Creative Class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York 2004;
 9. Freemann C., The economics of industrial innovation, Pinter, London 1982;
 10. Gehrke B., Grupp H., Innovationspotential und Hochtechnologie. Technologische Position Deutschlands im internationalen Wettbewerb, ISI, Hannover 1994;
 11. Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D., Dimensions of creative climate: A general taxonomy, "The Korean Journal of Thinking and Problem Solving" 2005, vol. 15, no. 2;
 12. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K.B. (red.), PARP, Warszawa 2008;
 13. Jasiński A.H., Innowacje małych i średnich firm w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa 2009;
 14. Jasiński A.J., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006;
 15. Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006;
 16. Jones-Evans D., Technical Entrepreneurship, Experience and the Management of Small Technology-Based Firms - Exploratory Evidence from the UK, "Entrepreneurship & Research Development" 1997, no. 1;
 17. Karwowski M., Klimat dla kreatywności, Koncepcje, metody badania, Difin, Warszawa 2009;
 18. Kotler P., Marketing, Gebethner, Warszawa 1994;
 19. Kozielecki J., Psychologia w wielkim świecie. Szkice o sprawach ludzkich, Żak, Warszawa 2008;
 20. Mansfield E., Industrial research and technological innovation, Horton, New York 1968;
 21. Mathisen G.O., Einarsen S., A review of instruments assessing creative and innovative environments within organizations, "Creativity Research Journal" 2004, vol. 16, no. 1;
 22. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009;
 23. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010;
 24. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006;
 25. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993;
 26. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001;
 27. Niedzielski P., Guliński J., Matusiak K.B. (red.), Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010;
 28. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006;
 29. Oakey R., Rothwell R., Cooper S., The Management of Innovation in High- Technology Small Firms, Pinter, London 1988;
 30. Roberts E.B., Entrepreneurs in High Technology, Oxford University Press, New York 1991;
 31. Rogers E.M., Diffusion of innovations, Free Press, New York 2003;
 32. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999;
 33. E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomi a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006;
 34. Dodgson M., Rothwell R., Elgar E., The Handbook of Industrial Innovation, Aldershot-Brookfield, 1994;
 35. Ujwary-Gil A., Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004;
 36. Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2003;
 37. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;
 38. Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu