BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie
Importance of Knowledge in Social Responsibility Management in Small Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 556-564, bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Społeczna odpowiedzialność
Enterprises, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza jest efektem procesów myślowych i doznań sensytywnych, wynikiem doświadczeń, a także wypadkową racjonalnego postrzegania rzeczywistości oraz intuicji. Odpowiednia wiedza w znaczeniu jej zakresu i jakości może ułatwić skuteczne działanie człowieka w wielu wymiarach jego aktywności. W tym kontekście także znaczenie wiedzy w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest niezaprzeczalne. Niełatwa rzeczywistość gospodarcza współczesnych przedsiębiorstw zmusza ich właścicieli i zarządzających do poszukiwania nowych rozwiązań dla zrównoważonego funkcjonowania opartego na zaufaniu i społecznym porozumieniu. Wśród wielu idei eksponujących niematerialne wartości w zarządzaniu na szczególną uwagę zasługuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która w perspektywie przedsiębiorstwa przyjmuje postać społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a jej instrumentalny wymiar sprowadza się do zarządzania jej poszczególnymi obszarami. Realizacja założeń koncepcji dotyczy w znaczącej większości dużych firm, właściciele zaś małych przedsiębiorstw mogą czuć się wyraźnie zaniedbani tym zakresie. Dlatego istnieje uzasadniona potrzeba tworzenia oraz transferowania wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności w tej grupie przedsiębiorstw wraz z określaniem jej specyfiki. Jedną ze specyficznych cech funkcjonowania małych przedsiębiorstw jest dominacja ich właścicieli. Owa dominacja ujawnia się m.in. w podejmowaniu decyzji, w ponoszeniu odpowiedzialności, w przewidywaniu konsekwencji działań, w kluczowej roli w realizacji funkcji i procesów zarządzania, a także w przenoszeniu cech osobowości, przyzwyczajeń, zachowania, obyczajów, wyznawanego i przestrzeganego systemu wartości na działalność przedsiębiorstwa. Wiedza w małych firmach umiejscowiona jest najczęściej w głowie właściciela i to od niego zależy, kiedy i czy w ogóle zostanie przekształcona w wiedzę organizacyjną, sformalizowaną, ogólnie dostępną. Z tego punktu widzenia można przyjąć założenie, iż wiedza przedsiębiorcy na temat istoty społecznej odpowiedzialności, jej korzyści oraz zasad zarządzania nią może mieć wpływ na podjęcie decyzji o implementacji koncepcji i dalej - efektywnej jej realizacji3. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów wiedzy - zdaniem autorki - pomocnych w realizacji koncepcji zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim wyjaśnienie pojęcia wiedza (również w kontekście specyfiki małej firmy), a także znaczenie wiedzy dotyczącej istoty koncepcji społecznej odpowiedzialności, korzyści i kosztów związanych z jej realizacją oraz elementów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny. (fragment tekstu)

The aim of the paper is presentation of chosen areas of knowledge which can helpful for social responsibility management in small enterprise. Author presents definition of knowledge and importance of knowledge relating essence of social responsibility conception, benefits and cost connected with realization of conception, also elements of social responsibility management in small enterprise. The discussion is of theoreticalempirical nature. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brooking A.: Corporate memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
  2. Buckley P.J.: Carter M.J.: Knowledge Management in Global Technology Markets, Aplying Theory to Practice, Long Range Planning 2000, vol. 33.
  3. McDermott R.: Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management, "California Management Review" 1999, no. 4.
  4. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
  5. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  6. Sillamy N.: Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Książnica, Warszawa 1994.
  7. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu