BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji
Social Network Analysis as a Source of Knowledge on Risk Factors for Organization's Functioning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 565-572, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Ryzyko, Wiedza, Społeczne środowisko konsumenta, Analiza sieciowa
Risk, Knowledge, Social environment of the consumer, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis - SNA) to narzędzie badawcze, umożliwiające mapowanie i analizę relacji zachodzących pomiędzy członkami organizacji1. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że może zostać ona wykorzystana jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Jakkolwiek powiązania w sieciach społecznych mogą opierać się na dowolnym kanale komunikacji, w niniejszym artykule, ze względu na łatwość gromadzenia i przetwarzania danych, skupiono się na analizie sieci opartej na wymianie poczty elektronicznej. Jest to podejście uzasadnione, gdy poczta elektroniczna jest podstawowym kanałem komunikacji w organizacji, jak ma to miejsce w konsorcjum opisanym w zamieszczonym w dalszej części niniejszego artykułu studium przypadku. (fragment tekstu)

In this paper we describe how Social Network Analysis can be a source of knowledge on risk factors for organization's functioning. We list eight typical risk factors and propose a practical solution, based on e-mail exchange analysis using our own software designed for this purpose, capable of identifying them in social networks. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird Ch., Gourley A., Devanbu P., Gertz M., Swaminathan A.: Mining email social networks, Proceedings of the 2006 International Workshop on Mining Software Repositories, ACM, Shanghai 2006.
 2. Cross R., Parker A., The Hidden Power of Social Networks. Understanding How Work Really Gets Done in Organizations, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 3. Guimerà R., Danon L., Dìaz-Guilera A., Giralt F., Arenas A.: Self-similar Community Structure in Organizations, arXiv:cond-mat/0211498v1, 2002.
 4. Laclavik M., Kvassay M., Dlugolinsky S., Hluchy L.: Use of Email Social Networks for Enterprise Benefit, International Workshop on Computational Social Networks, International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, IEEE/WIC/ACM, Toronto 2010, http://laclavik.net/publications/ email_SN_final_poster4.pdf
 5. MacLean D., Hangal S., The S. K., Lam M. S., Heer J.: Groups Without Tears: Mining Social Topologies from Email, Proceeding of the 15th International Conference on Intelligent User Interfaces, ACM, Palo Alto 2011.
 6. Mitchell T., Wang S., Huang Y., Cheyer A.: Extracting Knowledge about Users' Activities from Raw Workstation Contents, Proceedings of the 21st National Conference on Artificial Intelligence - vol. 1, AAAI, Boston 2006.
 7. Perer A., Smith M. A.: Contrasting portraits of email practices: visual approaches to reflection and analysis, AVI '06: Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, ACM, New York 2006.
 8. Stępka P., Subda K.: Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor" 2009, nr  1(28), http://www.e-mentor. edu.pl/ artykul/index/numer/28/id/618
 9. Studer M., Müller N.S., Ritschard G.: Understanding the KDE Social Structure through Mining of Email Archive, 2nd Workshop on Public Data about Software Development, Third International Conference on Open Source Systems, IFIP, Limerick 2007, http://mephisto.unige.ch/pub/publications/gr/wopdasd_st uder_et_ all_full.pdf
 10. Tyler J.R., Wilkinson D.M., Huberman B.A.: Email as spectroscopy: automated discovery of community structure within organizations, Communities and technologies, Kluwer, Deventer 2003.
 11. van Alstyne M., Zhang J.: EmailNet: A System for Automatically Mining Social Networks from Organizational Email Communication, NAACSOS Conference 2003 Proceedings, CASOS, Pittsburgh 2003, http://www.casos.cs.cmu.edu/ events/conferences/2003/proceedings/day1.zip
 12. Wellman B.: Computer Networks As Social Networks, "Science" 2001, 293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu