BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Otyłość jako wyzwanie dla polityki społecznej w XXI wieku
Obesity as a Challenge for the Social Policy in the 21st Century
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 1 (1), s. 59-69, tab., bibliogr. 25 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Głód, Choroby, Polityka społeczna, Ubóstwo, Zdrowie
Starvation, Illness, Social policy, Poverty, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie jesteśmy świadkami zasadniczej zmiany w rzeczywistości społecznej. Systematycznie zanika tradycyjny problem, jakim jest głód, a jego miejsce zajmuje nowy problem - otyłość. Już dziś otyłość uznaje się za kwestię globalną i ogólnospołeczną. Skala tego problemu stała się tak duża, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaczęła mówić o ogólnoświatowej epidemii otyłości. Głównym celem artykułu jest przedstawienie otyłości jako priorytetowego wyzwania dla nowoczesnej polityki społecznej. Poszukiwane są w nim odpowiedzi na następujące pytania badawcze. Jaka jest istota i skala występowania otyłości? Jakie są konsekwencje społeczno-ekonomiczne otyłości? Jakie inicjatywy podejmowane są na rzecz walki z otyłością? Metoda badawcza zastosowana w artykule to analiza danych zastanych, a konkretnie: badania literaturowe, badania aktów prawnych oraz analiza danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays we can see a fundamental change in social reality. A traditional problem of starvation steadily disappears, and on its place there is a new problem, which is obesity. Today obesity is a global social issue. The scale of the problem has become so large that World Health Organization (WHO) began to talk about the worldwide obesity epidemic. The main objective of the article is to present obesity as one of the most important challenges for the modern social policy. We will try to find the answer for the following questions: What is the essence and prevalence of obesity? What are the socio-economic consequences of obesity? What actions are taken to reduce obesity? The article uses the following research methods: literature review, legislative research and the analysis of statistical data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga: Europejska strategia na rzecz problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością, dokument Komisji Europejskiej, 2007.
 2. Caterson I., Franklin J., Coldditz G., Economic Costs of Obesity, [w:] G. Bray, C. Bouchard (red.), Obesity. Etiology and Pathophysiology, Marcel Dekker, New York 2005.
 3. Cawley J., Introduction, [w:] J. Cawley (red.), The Oxford Handbook of the Social Science of Obesity, Oxford University Press, New York 2011.
 4. Europejska Karta Przeciwdziałania Otyłości, dokument WHO, 2006.
 5. Fat is bad but beautiful, "The Economist", 17.12.2011.
 6. Finkelstein E., Ruhm Ch., Kosa K., Economic causes and consequences of obesity, "Annual Review of Public Health" 2005, nr 26.
 7. Fogel R., Costa D., A theory of technophysio evolution, with some implication for forecasting population, health care, and pension costs, "Demography" 1997, nr 34.
 8. Globalna strategia dotyczącą żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia, dokument WHO, 2004.
 9. Głód i niedożywienie dzieci w Polsce - raport z badania ilościowego, luty 2013 r., Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś", www.pfpd.org/wp-content/uploads/2013/03/Analiza-fundacji.pdf.
 10. Guillén M.F., Ontiveros E., Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century, Cambridge University Press, New York 2012.
 11. Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing, Paris 2012.
 12. International Association for the Study of Obesity, www.iaso.org.
 13. Kłosiewicz-Latoszek L., Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2010, nr 91(3).
 14. Konarzewski M., Ewolucja otyłości, "Nauka" 2006, nr 4.
 15. Konarzewski M., Na początku był głód, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.
 16. Miech R.A., Kumanyika S.K., Stettler N., Link B.G., Phelan J.C., Change V.W., Trends in the association of poverty with overweight among US adolescents, 1971-2004, "JAMA" 2006, nr 295.
 17. Obesity Update 2012, OECD, s. 1, www.oecd.org/health/49716427.pdf.
 18. OECD Health Data 2011, http://dx.doi.org/10.1787/888932523956.
 19. Osiecka-Chojnacka J., Epidemia otyłości a interwencja władz publicznych, "Infos: zagadnienia społeczno- gospodarcze", nr 3(17), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.
 20. Panek T., Czapiński J., Wyżywienie, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 21. Peṅa M., Bacallao J., Obesity Among the Poor: an Emerging Problem in Latin America and the Caribbean, [w:] M. Peṅa, J. Bacallao (red.), Obesity and Poverty. A New Public Health Challenge, Pan American Health Organization, Washington D.C. 2000.
 22. Puhl R., Heuer Ch., Brownell K., Stigma and Social Consequences of Obesity, [w:] P. Kopelman, I. Caterson, W. Dietz (red.), Clinical Obesity in Adults and Children, Wiley-Blackwell, Oxford 2010.
 23. Rashad I., Grossman M., The economics of obesity, "Public Interest" 2004, nr 156.
 24. Sauvy A., Granice życia ludzkiego, PWN, Warszawa 1963.
 25. Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła I., Epidemia otyłości w XXI wieku, "Zdrowie Publiczne" 2009, nr 119(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/eis.2014.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu