BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wallis Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie
Information Systems in Knowledge Management in the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 580-588, rys., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, System informacyjny
Knowledge management, Information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadejście ery informacji na przełomie XX i XXI wieku doprowadziło do rewolucyjnych zmian w zakresie wykorzystania wiedzy. Era informacji to zarówno intensywny rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, jak i intensywne wykorzystanie wiedzy. Informacja i wiedza stały się zasobem decydującym o przetrwaniu przedsiębiorstwa tak jak ziemia, kapitał czy praca. Informacja jest często mylona z wiedzą, a to dlatego, że wiedza jest pozyskiwana z informacji. Wiedza jest ściśle związana z osobą posiadacza wiedzy, natomiast informacja może istnieć samodzielnie. A ponieważ informacje są przetwarzane w umysłach ludzkich w wiedzę, to systemy informacyjne odgrywają zasadniczą rolę w zarządzaniu wiedzą. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie systemów informacyjnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

There is a strong connection between information and knowledge. Human minds convert information into knowledge. Therefore, information systems play so essential part in the company's knowledge management. The report presents the conception of knowledge management, connection between information and knowledge and information management and knowledge management, and also the role of information systems in the process of gaining knowledge. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brdulak J.: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Warszawa 2005.
  2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  3. Dobska M., Rogoziński K. (red.): Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Jelonek D.: Budowanie przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządzania informacją, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref17_full.h tml (24.02.2011).
  5. Jemielniak D., Koźmiński A. (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  6. Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i  innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
  7. Nowicki A., Sitarska M. (red.): Procesy informacyjne w  zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  8. Sojkin B.: Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009.
  9. Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
  10. Zygała R.: Podstawy zarządzania informacją w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu