BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w organizacjach międzykulturowych
Knowledge Management in Intercultural Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 589-597, rys., tab., bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą
Knowledge in organization, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundamentem każdej firmy oprócz systemów informatycznych, baz danych oraz systemów wspomagania decyzji są ludzie i kapitał społeczny, jaki generują. Informacje przetwarzane w systemach informacyjnych można traktować jako wiedzę jedynie wtedy, gdy w te procesy zaangażowani są ludzie. Budowanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie jest ściśle związane z formami komunikacji wewnętrznej, klimatem współpracy i świadomości budowania dobrostanu organizacji i pracowników. Zrealizowanie tak stawianych postulatów zarządzania wiedzą jest wyzwaniem samym w sobie, które w środowisku międzykulturowym organizacji zyskuje na znaczeniu. (fragment tekstu)

Author of this article view the problem of knowledge management in intercultural organizations with including communications between peoples from the same or another culture. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska B., Łyda M. (red.): Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, Katowice 2004.
  2. Peltokorpi V.: Intercultular Communications in foreing subsidiaries: The influence of expatriates' language and cultural competencies, "Scandinavian Journal of Management" 2010.
  3. Arasaratnama L.A., Doerfel M.L.: Intercultural communication competence: Identifyingkey components from multicultural perspectives, "International Journal of Intercultural Relations" 2005, no. 29.
  4. Barge J.K., Pearce W.B.: A reconnaissance of CMM research, "The Journal of Systemic Consultation & Management" 2004, vol. 15, iss. 1.
  5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w  przedsiębiorstwie, "E-mentor", czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej 2005, nr 1.
  6. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w  procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  7. Flejterska E., Gracz L., Rosa G.: Komuniakcja międzykulturowa w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu