BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palka Jakub (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Otwartość w procesie komunikowania się ludzi w organizacjach
Oppenness in the Communication Process whitin an Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, 2005, s. 55-69, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Szkolenia, Asertywność, Zaufanie
Communication, Training, Assertiveness, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Otwartość komunikacyjna, asertywność, skłonność do zaufania drugiemu człowiekowi z początku był przedmiotem badań psychologicznych, aby pomóc ludziom z natury uległym, niepotrafiącym odnaleźć się w ich środowisku czy też mających kłopoty natury uzależnieniowej. Ukierunkowanie tych badań na płaszczyznę sprawnej komunikacji ludzi z otoczeniem zaowocowało wzrostem zainteresowania badaczy tą problematyką w obrębie innych dziedzin działalności człowieka. Szczególną przydatność w tym względzie osiągnięto w teorii oraz praktyce współczesnego zarządzania, charakteryzującym się między innymi wzmożonym zapotrzebowaniem na sprawną, otwartą, szybką, precyzyjną komunikację. Jest ona wymagana przez specyfikę otoczenia, w którym przyszło funkcjonować wspólczesnym przedsiębiorstwom coraz częściej przyjmującym formę organizacji uczących się. Opracowanie podejmuje problematykę wpływu otwartości oraz nierozłącznie powiązanych z nią asertywności oraz zaufania na jakość szeroko rozumianego procesu komunikowania się ludzi w organizacji. (fragment tekstu)

The paper presents the influence openness, assertiveness and trust exert upon the quality of the quality defined communication process in organizations. Interpersonal communications capabilities seldom are inborn individual features - more frequently they are acquired by means of life experience and training. Hence, it seems rational to include assertiveness or sensitivity training into curricula on internal communication method and techniques. That should bring positive and measurable benefits to the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Costigan R. D., liter S. S., Berman J. J., A Multi-Dimensional Study of Trust in Organizations, "Journal of Managerial Issues" 1998, vol. 10, no. 3.
 2. Dobińska B., Psychologiczne aspekty komunikowania w organizacji w sytuacji wprowadzania zmian, w: Psychologia komunikowania się, T. Rzepa (red.), Szczecin 2001.
 3. Eiring H. L., Dynamie Office Politics: Powering Up for Program Success!, "Information Management Journal" 1999, vol. 33, no. 1.
 4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
 5. Handy Ch., Trust and the Virtual Organization, "Harvard Business Review", May 1995.
 6. http://www.arche.krakow.pl.
 7. Johnson D. W., Podaj dłoń, Warszawa 1992.
 8. Liedtka J., Linking Competitive Advantage with Communities of Practice, "Journal of Management Inquiry" 1999, no. 1.
 9. Król-Fijewska M., Fijewski R, Asertywność menedżera, Warszawa 2000.
 10. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Kraków 2001.
 11. Mullins M. J., Management and Organizational Bahavior, London 1987.
 12. Palka J., Potocki A., Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, "Problemy jakości" 2003, nr 4.
 13. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa 2003.
 14. Rees S., Graham R. S., Bądź sobą. Trening asertywności, Warszawa 2002.
 15. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999.
 16. Urquhart J., Tightrope of Trust, "Executive Excellence" 2003, vol. 20, no. 9.
 17. Wenger E., Snyder W. M., Communities of practice: The organizational frontier, "Harvard Business Review" 2000, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu