BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa
Utilization Of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 607-615, rys., tab., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Klient, Przewaga konkurencyjna, Wiedza
Customer, Competitive advantage, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka konkurencyjności stara się dać odpowiedź na pytanie, dlaczego jedne przedsiębiorstwa odnoszą sukces, a inne nie, pomimo że działają w tym samym otoczeniu. Od lat warunki konkurencji wpływały w znaczny sposób na zachowanie przedsiębiorstw, które chciały przetrwać i dostosowały swoje cele do warunków otoczenia. Względny sukces, który osiągnie dane przedsiębiorstwo, może prowadzić do zredukowania udziału w rynku innej firmy. Wiedza jest jednym z podstawowych zasobów osiągania przewagi konkurencyjnej. Każda organizacja, komercyjna czy też nie, duża czy mała, musi gromadzić, przechowywać, wykorzystywać oraz rozpowszechniać wiedzę w celu wykonania jakiegoś zadania. Przedsiębiorcy realizują różne cele, jedni powiedzą, że celem ich działań jest poprawa pozycji konkurencyjnej, drudzy - wchodzenie na nowe rynki, a jeszcze inni - zysk. P. Drucer stwierdził, że jedynym celem przedsiębiorstwa jest zadowolony klient. I to właśnie zadowolony klient będzie miał decydujące zdanie w rozwoju przedsiębiorstwa. To dzięki niemu przedsiębiorstwo umocni swą pozycję, lub wejdzie na nowe rynki czy też będzie generowało zyski. Z tego właśnie względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób, wykorzystując wiedzę dotyczącą perspektywy klienta, przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną. Jako metoda badawcza zostanie wykorzystana analiza przypadków oraz zostanie podjęta próba wykorzystania mierników perspektywy klienta strategicznej karty wyników w budowie systemu zarządzania wiedzą o kliencie. (fragment tekstu)

In the article author deals with a problem of an influence of the knowledge about client's on competitive dominance achieves. The exemplification was made in the four small enterprises (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dixon M., Freeman K., Toman N.: Przestań zabiegać o  zachwyt klientów, HBR - Polska, grudzień-styczeń 2010/2011.
 3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 4. Hamel G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation, HBR - Polska 1990, nr 3.
 5. Jagielska A.: Ufny i wierny konsument, "Media & Marketing", marzec 2010.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002.
 7. Koszewski M.: Zaufanie: tajna broń sprzedawcy, HBR - Polska 1990, grudzień-styczeń 2010/2011.
 8. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, OE, Kraków 2005.
 9. MacMallan I.C., Selden L.: Przewaga, jaką daje ugruntowana pozycja rynkowa, HBR - Polska, czerwiec 2010.
 10. Porter M.E.: Competitive Advange, Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 11. Prahalad C.K.: Najlepsze praktyki są dobre do czasu, HBR - Polska, luty 2011.
 12. Reichheld F., Dullweber A.: Wykorzystanie informacji zwrotnych od klientów, HBR - Polska, grudzień-styczeń 2010/2011.
 13. Stalk G., Evans P., Shulman L.E: Competing on capabilities, HBR - Polska 1992, nr 2.
 14. Szklarska N.: Wiedza o kliencie, "Media & Marketing", marzec 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu