BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Teresa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja spółdzielczości bankowej w Polsce na tle Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 175-187, tab. ,rys. , bibliogr. po rozdz. 19 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość bankowa, Sektor bankowy, Ekonomia
Banking cooperative, Banking sector, Economics
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Szwajcaria
Poland, Belgium, Denmark, Finland, Luxembourg, Switzerland
Abstrakt
Spółdzielczość działa w bardzo wielu krajach świata, bez względu na ich ustrój społeczno-ekonomiczny, czy też fazę rozwoju gospodarczego, co może świadczyć ojej dużych możliwościach adaptacyjnych i użyteczności gospodarczej. Jednym z istotnych czynników warunkujących skuteczność tej formy gospodarowania, a co za tym idzie jej atrakcyjność i konkurencyjność, jest organizowanie się spółdzielni w struktury o szerszym zasięgu działania i ich kooperacja. Ogromne znaczenie tego czynnika dla rozwoju spółdzielczości znalazło swój wyraz i usankcjonowanie prawne w uchwalonej przez Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 1966 roku szóstej zasadzie, zobowiązującej spółdzielnie do współdziałania we wszystkich możliwych formach i w każdej skali, jednakowoż pozostawiającej im prawo swobodnego wyboru jego charakteru i zakresu. Tak więc na całym świecie poszczególne spółdzielnie nie działają w oderwaniu od siebie, jako samoistne jednostki społeczno - organizacyjne, lecz organizują się w grupy, co stanowi podstawę ich siły, a zarazem warunek trwania i rozwoju. To tradycyjne dążenie do integracji nie ogranicza się tylko do układów regionalnych i wewnątrz krajowych, ale coraz częściej znajduje wyraz również na szczeblu międzynarodowym, chociaż na znacznie mniejszą skalę.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Masiukiewicz P: Efektywność konsolidacji. "Bank" 1998, nr 8, s. 43
 2. Węcławski J.: Banki spółdzielcze w RFN - tendencje rozwoju w latach 1980-1990. "Bank i Kredyt" 1991, nr 10, s. 28
 3. Kulawik J.: Funkcjonowanie grupy Rabobank. "Bank" 2001, nr 2, s. 66
 4. Gostomski E.: Miejskie ludowe i wiejskie Raiffeisena. "Bank" 1999, nr 10, s. 36 i 37
 5. Siudek T.: Spółdzielczość bankowa w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. "Bank i Kredyt" 1998, nr 11, s. 47
 6. Henningsen E.: Volksbanken und Raiffeisenbanken in Europa. "Genossenschaftsforum" 1982, nr 11, s. 510- 511
 7. Orzeszko T.: Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo WSBN, Poznań 1998, s. 61-62
 8. Solarz J.: Dostosowywanie banków do standardów europejskich. BM i B, Warszawa 1993, s. 6
 9. Zrzeszenie Banków Spółdzielczych w liczbach. "Gazeta Rolnicza" 1993, nr 49, s. 7
 10. Orzeszko T.: Spółdzielczość bankowa w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. PN AE we Wrocławiu 2001, nr 908, s. 87
 11. Dz.U. z 1989 r. nr 4 poz. 21
 12. Dz.U. z 1990 r. nr 6 poz. 36
 13. Dz.U. z 1994 r. nr 80 poz. 369
 14. Dz.U. z 1982 r. nr 30 poz. 210; zm.: Dz.U. z 1983 r. nr 39 poz. 176, z 1986 r. nr 39 poz. 192, z 1987 r. nr 33 poz. 181, z 1988 r. nr 41 poz. 324, z 1989 r. nr 3 poz. 12, nr 6 poz. 33, z 1990 r. nr 6 poz. 37, nr 14 poz. 87, z 1991r. nr 83 poz. 373, nr 111 poz. 480, nr 115 poz. 496, z 1992 r. nr 21 poz. 85, z 1994 r. nr 90 poz. 419
 15. Dz.U. z 1997 r. nr 140 poz. 939
 16. Dz.U. z 2000 r. nr 119 poz. 1252
 17. Smykała B.: Grupy bankowe w polskim systemie bankowym. "Bank i Kredyt" 1997, nr 1/2, s. 50
 18. Laszkiewicz E.: Szanse i zagrożenia. "Bank" 1999, nr 10, s. 31
 19. Stolińska-Janic J.: Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej. Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1992, s. 38
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu