BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluszak Grzegorz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie euro dla rozwoju systemu finansowego Znaczenie euro dla rozwoju systemu finansowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 189-199, tab. , bibliogr. po rozdz. 12
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Rynek pieniężny, Rynek obligacji, Globalizacja sektora bankowego, Internacjonalizacja
Equity market, Money market, Bond market, Globalization of banking sector, Internationalization
Firma/Organizacja
Eurex, Unia Europejska (UE), Europejski Bank Centralny (EBC)
, European Union (EU), European Central Bank (ECB)
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
Poland, United States of America (USA), Europe
Abstrakt
Euro jest wspólną europejską walutą, która powstaje w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Europejski System Banków Centralnych tworzą: Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne. W celu zapewnienia zaufania do tej waluty przyjęto w Traktacie z Maastricht, że pierwszorzędnym celem w Europejskim Systemie Banków Centralnych jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Jednakże podstawą zaufania do wspólnej waluty europejskiej jest nie tylko stabilny poziom cen, ale również stabilność systemu finansowego. Na system ten wpływa internacjonalizacja i globalizacja, które wymuszają szybsze dostosowywanie się rynków finansowych do wymogu zwiększonej konkurencji. Internacjonalizacja prowadzi do globalizacji. Przesłaniem globalizacji jest "cały świat jedną wioską". W dziedzinie ekonomii oznacza ona gospodarkę bez narodowych granic. Na płaszczyźnie bankowości można ją rozumieć jako utworzenie światowego rynku uniwersalnych usług bankowych, na którym o ich popycie i podaży decyduje przede wszystkim cena, a nie bariery prawne ustanawiane przez państwa ze względu na narodowość usługobiorcy lub usługodawcy. Globalizacja przyczynia się przede wszystkim w otwartej gospodarce rynkowej do większej konkurencji w systemie finansowym. Tej zwiększonej konkurencji można sprostać, czyniąc rynki finansowe bardziej elastycznymi, czyli szybciej dostosowującymi się do konkurencji. W euroobszarze wspólna waluta europejska działa na te rynki, aby stawały się one bardziej elastyczne. Euro spełnia funkcję katalizatora koniecznych przemian w gospodarce, a szczególnie w systemie finansowym euroobszaru. Korzyści wspólnej waluty europejskiej są najbardziej wyraźne na rynkach finansowych. Następstwa wprowadzenia euro są oczywiste: zwiększenie płynności rynków pieniężnych, obligacji i akcji, zmniejszenie kosztów transakcji i zniesienie ryzyka walutowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Welteke: The introduction of the euro as a historic event, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 51, s. 5
 2. The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt am Main 2001, s. 26
 3. EU erzwingt drastische Senkung der Bankgebühren in der Euro-Zone. Deutschalnd wehrt sich vergeblich gegen Verordnung der Europäischen Kommission. Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 52, s. 21
 4. E. Welteke: The euro changes Europe and the world, Deutsche Bundesbank. Auszüge aus Presseartikeln 2001, nr 52, s. 5
 5. E. Welteke: Der Euro und der Finanzplatz Deutschland, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 54, s. 10
 6. Viele Kreditinstitute haben allzu lange über ihre Verhältnisse gelebt. Deutschlands Banken in Turbulenzen - Die Wirtschafts und Börsenflaute zwingt Geldbranche zum Gegensteuem, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 51, s. 17
 7. B. Wittkowski: Eine elegante Auffanglösung, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 51, s. 16
 8. Sparkassen planen Handel mit Kreditrisiken. DSGV will im Zugevon Basel II Kreditportfolios diversifizieren - Internes Rating wird von Januar an getestet, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 52, s. 22
 9. The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt am Main, 2001, s. 29-30
 10. E. Welteke: Germany as a Financial Centre - European Perspectives for Japanese Markets, Deutsche Bunde
 11. J. Stark: Die langfristigen perspektiven des Euro, Deutsche Bundesbank. "Auszüge aus Presseartikeln" 2001, nr 54, s. 8
 12. G.Paluszak: Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wyd. 2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 94 i 96
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu