BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Worobiej Ewa
Tytuł
Realizacja i instrumenty polityki pieniężnej w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 235-244, tab. ,rys. ,bibliogr. po rozdz. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Banki centralne, Rezerwy bankowe, Stopa procentowa
Monetary policy, Central banks, Bank reserves, Interest rate
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. W praktyce realizacja polityki pieniężnej oznaczała obniżanie tempa wzrostu cen. Teoria, ale także praktyka polityki pieniężnej krajów wysoko rozwiniętych wskazuje, że realizacja celu inflacyjnego może odbywać się przy zastosowaniu dwojakiego rodzaju strategii. Pierwsza strategia wiąże się z wykorzystaniem pieniężnych celów pośrednich i celów operacyjnych do osiągania zaplanowanego poziomu inflacji. Ponieważ bank centralny nie może wpływać bezpośrednio na kształtowanie się inflacji, w bieżącej realizacji polityki pieniężnej przyjmuje się wielkości, które z jednej strony zachowują istotny i przewidywalny związek z celem finalnym, a z drugiej strony łatwiej podlegają bezpośredniemu oddziaływaniu za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. Z kolei wyznaczenie celów na płaszczyźnie operacyjnej ułatwia kontrolę parametru przyjętego za cel pośredni. Strategia celów pośrednich była i jest powszechnie wykorzystywana przez banki centralne świata. Druga - bezpośrednia strategia inflacyjna oznacza rezygnację z wyznaczania celów pośrednich polityki pieniężnej. Zakłada ona wykorzystanie do osiągnięcia zaplanowanego poziomu inflacji regularnie powtarzanych prognoz inflacyjnych, a w przypadku ich odchylania się od założonych celów - podejmowanie odpowiednich działań przez bank centralny. W Polsce do 1998 r. wykorzystywano pierwszą z przedstawionych strategii. W latach 1990-97 NBP prowadził politykę pieniężną na podstawie corocznych Uchwał Sejmu RP w sprawie założeń polityki pieniężnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 21 listopada 1997 r., nr 140, poz. 938
 2. Z. Polański: Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 6
 3. Uchwala Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1998, "Monitor Polski" 1998, nr 14
 4. G. Białek: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994, s. 79-80
 5. A. Sławiński, J. Osiński: Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995, s. 35
 6. D. Tymoczko: Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, "Materiały i Studia" nr 102, NBP, Warszawa 2000, s. 52
 7. P. Szpunar: Depozyty ludności w NBP, "Bank i Kredyt" 1998, nr 3
 8. M. Piotrowska: Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 82
 9. P. Szpunar: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000, s. 67
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 21 listopada 1997 r" nr 140, poz. 938
 11. M. Zaleska: Rezerwy obowiązkowe barierą rozwoju polskich banków, "Bank i Kredyt" 1999, nr 5
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 21 listopada 1997 r., nr 140, poz. 938
 13. R. Kokoszczyński: Strategie polityki pieniężnej - kryteria i sposoby wyboru, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6
 14. P. Szpunar: Cele pośrednie a skuteczność polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 1-2
 15. P. Szpunar: Cele polityki pieniężnej a jej skuteczność, "Bank i Kredyt" 1998, nr 6
 16. P. Szpunar: Pieniądz rezerwowy jako cel operacyjny polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1997, nr 9
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu