BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiewicz Leszek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Metaforyzowanie w zarządzaniu
Using Metaphors in Management
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 4, t. 305, s. 87-96, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Komunikowanie, Efektywne komunikowanie, Menedżer skuteczny
Management, Communication, Effective communication, Effective manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia role i funkcje metafor w teorii i praktyce zarządzania. Omówione zostały role dwóch podstawowych rodzajów metafor - retorycznej i poznawczej. Wyróżniono również cztery funkcje metafor w zarządzaniu. Konkluzją przedstawionych badań stanowią sugestie dotyczące możliwości zwiększenia użyteczności metafor w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role and functions of metaphors in the management theory and practice. It discusses the roles of the two basic types of metaphors - the rhetorical and cognitive and presents four functions of metaphors in management. The conclusion of this study provides tips to improve the usability of metaphors in management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boxenbaum E., Bouleau L. (2011), New Knowledge product as bricolage: metaphors and scripts inorganizational theory,"Academy of Management Review", nr 2 (36).
 2. Geary J. (2012), I Is an Other, Harper Perenial, New York.
 3. Ghyczy G. von (2003), The Fruitful Flaws of Strategy Metaphors,"Harvard Business Review", nr 8.
 4. Hammer M., Champy J. A. (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business Books, New York.
 5. Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 6. Hofstede G., Hofstede G. J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 7. Kotter J. P. i inni (2008), Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, OnePress, Gliwice.
 8. Lakoff G., Johnson M. (1990), Metaphors We Live By,Univ. of Chicago Press, Chicago.
 9. Morden T. (1997), A strategic evaluation of re-engineering, restructuring, delayering anddownsizing policies as flawed paradigm, "Management Decision", nr 3 (35).
 10. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji,PWN, Warszawa.
 11. Nęcka E. (1995), Proces twórczy i jego ograniczenia, Wyd. IMPULS, Kraków.
 12. Nęcka E. (1992), Trening twórczości,Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn.
 13. Pinder, C. C., Bourgeois V. W.(1983), Contrasting philosophical perspectives in administrative science: A reply to Morgan,"Administrative Science Quarterly", nr 4 (28).
 14. Reissner S. C., Pagan V., Smith C. (2011), 'Our iceberg is melting': Story, metaphor and the management of organizational change, "Culture and Organization" nr 5 (17).
 15. Spencer J. (2000), Kto zabrał mój ser?, Studio EMKA, Warszawa.
 16. Turbayan C. (1962), The Myth of Metaphor,Yale University Press, New Heaven-London.
 17. Young J. J. (2013), Devil's Advocate: The Importance of Metaphors."Accounting Horizons", nr 4 (27).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu