BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 13-26, rys., tab, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Technologia, Komercjalizacja, Wiedza
Technology, Commercialization, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest ocena funkcjonowania systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, głównych sił motorycznych i napięć w tym systemie, ich trwałości w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w kontekście jego oddziaływania na zaspokajanie potrzeb innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono uwagi na temat potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych innowacyjnych MSP w podziale na podmioty nisko i wysoko innowacyjne, w drugiej dokonano charakterystyki głównych sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce. Ostatni fragment opracowania dotyczy próby oceny trwałości wymienionych sił i barier w centrach usług wspólnych w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce.(fragment tekstu)

The article deals with the matter of the functioning of transfer and commercialization of technology system in Poland, their main strengths and tensions in the sector, as well as their endurance in the short and medium run, in the context of satisfying the innovation needs of small and medium enterprises (SMEs). The assessment of the functioning of this system shows that barriers exceed the motor forces. Consequently, the quality of services of institution for SMEs innovation is low. This may last til year 2020 and have a negative influence on SMEs innovation as well as the economy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin J., Gelletly G., Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham 2003;
 2. Bogdanienko J., Możliwości zwiększania innowacyjności małych firm w warunkach globalnej konkurencji [w:] "Problemy Zarządzania" 2007, nr 4;
 3. Branzei O., Vertinsky I., Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs [w:] "Journal of Business Venturing" 2006, no. 21;
 4. Edwards T., Delbridge R., Munday M., Understanding innovation in small and medium-sized entreprises: a process manifest [w:] "Technovation" 2005, nr 25;
 5. Forsman H., Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as a tool [w:] "International Journal of Innovation management" 2009, no. 2;
 6. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006;
 7. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP Warszawa 2010;
 8. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010;
 9. Mellahi K., Wilkinson A., A study of the association between downsizing and innovation determinants [w:] "International Journal of Innovation Management", 2008, no. 4;
 10. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006;
 11. Popławski W., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności firm [w:] Bogdanienko J., Haffner M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń 2004;
 12. Stawasz E., Charakterystyka i potrzeby firm wysoko innowacyjnych z sektora MSP w regionie łódzkim [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, PTE, Oddział w Łodzi, Łódź 2006;
 13. Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Łódź 2010;
 14. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd., New York 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu