BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki), Guliński Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki doskonalenia systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - zadania dla rządu i administracji centralnej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 27-57, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Komercjalizacja wiedzy, Transfer technologii, Wiedza
Knowledge commercialisation, Technology transfer (TT), Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule zawarte zostały propozycje działań, na poziomie makroekonomicznym, niezbędnych w polskich warunkach do dynamizacji procesów innowacyjnych, które zostały wypracowane przez Zespół Ekspercki w ramach inicjatywy "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonych prac dokonano analizy i oceny siły oddziaływania 142 cech (44 siły motoryczne i 98 barier) determinujących tworzenie gospodarki wiedzy w Polsce. Na tej podstawie wypracowanych zostało 96 propozycji działań i instrumentów w zakresie: systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym i organizacyjnym, świadomości i kultury innowacji oraz kompetencji kadr dla innowacyjnej gospodarki.(fragment tekstu)

The present day challenges are to intensify the technology transfer and knowledge commercialisation mechanisms and to eliminate prejudices of academic circles towards innovation, entrepreneurship and commercial actions. Actions within the analyzed sector require new organisational models, instruments and specialised support institutions. The presented article contains suggestions of actions on the macroeconomic level. These actions are essential for dynamization of innovation processes in Poland. The issues of technology transfer and commercialisation are of special strategic importance to Polish and European economy. Building knowledge economy requires long-term investments in key technologies, combined with proactive and intelligent attitude towards the goals assumed. Poland needs a new civilisational project which would create a basis for building global competitive position appropriate to the ambitions and capabilities of Poland. Poland must meet global development challenges. They demand offensive joining of the country and public structures in the strategic partnership with companies, academic institutions and social sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009;
  2. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, wyd. 2 zmienione, PARP, Warszawa 2008;
  3. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010;
  4. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006;
  5. Metcalfe S., The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives [w:] Stoneman P. (red.), Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change, Blackwell, London 1995;
  6. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 2009;
  7. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010;
  8. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu