BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzmielak Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie - analiza wyników badań
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 59-78, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Komercjalizacja wiedzy, Technologia
Knowledge commercialisation, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyzwania, jakie stawia nauce i technologii rynek globalny, są związane z optymalnym transferem idei do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej i technicznej w nowe produkty i usługi. Komercjalizacja wiedzy i technologii stanowi wyzwanie pod względem czasu i kosztów wdrożenia. Nie wszystkie prace prowadzone w organizacjach zajmujących się innowacjami mogą być wprowadzone na rynek w postaci produktów. Niewiele idei generowanych przez przedsiębiorstwa i wyników badań uzyskanych na uczelniach przemienianych jest w sukces rynkowy. Dodatkową barierą w procesie komercjalizacji wyników badań, nowych technologii i produktów jest wysoki koszt wiedzy transferu idei do technologii i produktów. Wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych muszą być często przeniesione z laboratorium do zupełnie innego środowiska, gdzie najpierw powstanie prototyp, a później technologia i produkt finalny. Koszty B+R rosną wraz z przemieszczaniem się idei do poszczególnych etapów procesu komercjalizacji. Każde euro zainwestowane w badania podstawowe czy wynalazek przynosi większe koszty rozwoju prototypu. Natomiast koszty wprowadzenia na rynek są znacząco ileś razy wyższe niż koszty stworzenia prototypu(fragment tekstu)

Zaprezentowany artykuł jest analizą teoretyczną i empiryczną czynników determinujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części: teoretyczną, analizę empiryczną i prezentację wniosków końcowych. W analizie teoretycznej zdefiniowano pojęcie komercjalizacji i przedstawiono główne problemy w komercjalizacji według międzynarodowych źródeł wtórnych. Analiza badań empirycznych odnosi się do takich zagadnień, jak: główny przedmiot komercjalizacji w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach na świecie, bariery komercjalizacyjne dla organizacji innowacyjnych, główne problemy komercjalizacyjne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Natomiast w podsumowaniu zaproponowano wnioski końcowe na temat determinant hamujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów w czterech grupach: zasoby finansowe, jakościowe, zarządcze, ludzkie i intelektualne(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cadenhead G.M., No longer MOOT . The premier new venture competition from idea to global impact, Remoir 2002;
 2. Chen Ch.J., Technology commercialization, incubator and venture capital and new venture performance, "Journal of Business Research" 2009, vol. 62;
 3. Dell'Era C., Verganti R., Design-driven laboratories: organization and strategies of laboratories specialized in the development of radical design-driven innovations, "R&D Management" 2009, vol. 39, no. 1;
 4. Dosi G., Llerena P., Labini M.S., The relationships between science, technology and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called "European Paradox", "Research Policy" 2006, vol. 36;
 5. Jackson M.J. Robinson G.M., Whitfield M.D., Technology transfer of nanotechnology product from U.S. universities [w:] Commercializing Micro-Nanotechnology Products, CRC Press 2008;
 6. Guan J., Liu J., Integrated innovation between technology and organization, "International Journal of Innovation and Technology Management" 2007, vol. 4;
 7. Kozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of science and technology for business and economic development, Praeger 2004;
 8. Lange D., Belinko K., Kalligatsi K., Building successful technology commercialization teams: pilot empirical support for the theory of cascading commitment, "Journal of Technology Transfer" 2000, vol. 25;
 9. Lendner Ch., University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups [w:] Thérin F. (red.), Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Edward Elgar 2007;
 10. Markman G.D., Gianiodis P.T., Phan Ph.H., Balkin D.B., Innovation speed: Transferring university technology to market, "Research Policy" 2005, no. 34;
 11. Materiały wewnętrzne Global Commercialization Group, IC2, University of Texas at Austin 2009;
 12. Muffatto M., Roveda M., Developing platforms: analysis of the development process, "Technovation" 2000, no. 20;
 13. Nobelius D., Towards the sixth generation of R&D, "International Journal of Project Management" 2004, vol. 22;
 14. Rajan Y.S., Empowering Indians. With economic, business and technology strengths for the twenty-first centry, Har-Anand Publications, New Delhi 2001;
 15. Sagar A., van der Zwaan B., Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment and learning-bu-doing, "Energy Policy" 2006, vol. 34;
 16. Wincent J., Anokhin S., Boter H., Network board continuity and effectiveness of open innovation in Swedish strategies small-firm networks, R & D Management 2009, vol. 39, no. 1;
 17. Zehner W.B., Trzmielak D., Gwarda-Gruszczyńska E., Value creation via technology commercialization international education programs American and Polish perspectives based on experience, Monografie, Uniwersytet w Bratysławie, w publikacji
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu