BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ledzion Jarosław P. (Politechnika Łódzka), Szczepanik Michał (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Znaczenie zasobów wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw
The Meaning of Sources Knowledge in Building a Company's Competitives Advantage Based on Example of the Companies from the Region of Lodz
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 631-638, bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Zasoby wiedzy, Gospodarka
Competitive advantage, Knowledge resources, Economy
Uwagi
Zsfg., summ.
Abstrakt
Wiedza i jej praktyczne zastosowania zawsze stanowiły ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, warunkowały nieustanny postęp cywilizacyjny i wzrastający dobrobyt. Gospodarowanie opierało się jednak przede wszystkim na efektywnym wykorzystaniu zasobów o charakterze materialnym: ziemi, pracy i kapitału, przy uzupełniającej roli wiedzy. We współczesnej gospodarce, gospodarce opartej na wiedzy, proporcje te odwracają się: wiedza staje się najważniejszym nakładem w procesie produkcji, a podstawowym czynnikiem konkurencyjności okazuje się umiejętność włączania nowych zasobów wiedzy w proces produkcyjny i komponowania ich z tradycyjnymi czynnikami wytwórczymi. Idea gospodarki wiedzy wyznacza ramy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, wskazuje podstawowe źródła ich przewag konkurencyjnych oraz ukierunkowuje ich strategiczne działania rozwojowe. W gospodarce opartej na wiedzy znalezienie sposobów efektywnego konkurowania w długim okresie wymaga zrozumienia specyfiki wiedzy jako podstawowego czynnika wytwórczego. (fragment tekstu)

Showing meaning the knowledge is a purpose of the article in building the competitive majority. Authors presented results of examining own building concerning the knowledge as the source the competitive majority of operating enterprises in Łódź. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F.: Then Information Executives Truly Need, Harvard Business Review 1995.
  2. Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  3. Głuszek E.: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Kaplan R.S., Norton D. P.: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, "Harvard Business School Press", Boston 2004.
  5. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  6. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
  7. Stankiewicz M.J. (red.): Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu