BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Miasta uniwersyteckie jako obszary przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 79-92, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Miasto, Wiedza, Przedsiębiorstwo, Przepływ wiedzy
City, Knowledge, Enterprises, Knowledge flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny system społeczno-gospodarczy stawia szereg wymagań przed uczestnikami procesów społecznych i gospodarczych. Klasyczne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw czy koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego tracą na znaczeniu. Rozwój społeczny i gospodarczy ma szanse zdynamizować się przede wszystkim w oparciu o wiedzę. Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga jednak stworzenia środowiska współpracy i wymiany, a ogromną rolę odgrywa tu wymiana na linii nauka - gospodarka. Szczególnie predysponowane do zaistnienia takiej wymiany są obszary miejskie, gdzie koncentruje się aktywność akademicka.(fragment tekstu)

A city is a specific space to live ad operate business. It generates many benefits, among which higher education is very important. It is even more significant in the aspect of knowledge-based economy development. UE and national strategic documents emphasize the issue, directing the efforts toward academic institutions enhancement in order to generate high educated labor resources, initiate innovation process and generate knowledge exchange between business and science. This knowledge exchange thus faces many obstacles in polish socio-economical environment that are presented in the paper. There are some recommendation for improvement of this processes proposed as well. The paper presents some examples of the knowledge exchange between science institutions and business from Lodz region. They stress the role of personal motivation and trust.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buck N., Gordon I., Harding A., Turok I. (eds), Changing cities. Rethinking Competitiveness, Cohesion and Governance, Palgrave Macmillan 2005;
  2. Bury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993;
  3. Cooke Ph., de Laurentis C., Tödtling F., Trippl M., Regional Knowledge Economies, Edward Elgar Publishing Ltd. 2007;
  4. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, (2006/702/WE) Dz. Urz. L 291 z 21.10.2006;
  5. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010;
  6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, MRR, Warszawa 2007;
  7. Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Biblioteka, Łódź 2009;
  8. Polityka spójności i miasta. Rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Komisja WE, Bruksela 2006, http://ec.europa.eu/ regional_ policy/consultation/urban/index_pl.htm;
  9. Smith M., Industrial Location, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1971, s. 113-115;
  10. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, UŁ, Łódź 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu