BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 93-104, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Technologia
Intellectual property protection, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe technologie stały się kluczem do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce i rozwoju ekonomicznego państw. Już wiele lat temu ekonomiści oraz praktycy zarządzania podkreślali znaczenie inwestowania w innowacje i nowe technologie jako siły napędowej wzrostu gospodarczego1. Nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy i otwierają nowe perspektywy, umożliwiają poprawę jakości i wydajności, skracanie czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zaspokajanie dotychczas niemożliwych do zaspokojenia potrzeb człowieka. Aby przekładały się na rozwój gospodarczy, powinny być systematycznie wykorzystywane i rozwijane.(fragment tekstu)

In many industries new technologies and innovations have big influence on the industry competitive landscape. They became a kind of a competitive weapon that is difficult to create and very expensive to buy. The growing number of technology or products imitation activities and cyber thieves force the companies that develop new technologies and innovations to protect them and secure their position on the market. High technology industries are the example of intensive technology competition. In these industries the companies should pay special attention to protect their intellectual property and include it as a part of their strategies and policies. The aim of this article is to underline the strategic importance of intellectual property protection for big, medium and small size companies operating in high-tech industries.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 2. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (14.02.2010);
 3. Hatzichronoglou T., Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, "STI Working Papers" 1997, no. 2, OECD, Paris 1997;
 4. Karpiński A., Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1994;
 5. Krajowa Izba Gospodarcza, Projekt: Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach, http://www.kig.pl/index.php/projekt--- wlasnosc-intelektualna (14.02.2010);
 6. Learning and Support System. How to protect innovations and intangible assets, InnoSupport: Supporting Innovation in SMEs, http://www.innosupport.net/, (8.10.2008);
 7. Matusiak K., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa 2010; Nauka i technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009; OECD (2005) STI - Scoreboard,www.oecd.org;
 8. Raport: Unsecured Economies: Protecting Vital Information, McAfee 2009. http:// resources.mcafee.com/content/NAUnsecuredEconomiesReport z dnia 20.01.2010;
 9. Schumpeter J.A., The theory of capitalism development, Harvard University Press, Cambridge - Massachussets 1934;
 10. Schumpeter J.A., The theory of economic development, Harvard University Press, Cambridge - Massachusetts 1949; Solow R.M., Technical Change and the aggregate production function, "Review of Economics and Statistics" 1957, vol. 39;
 11. Starczewska- Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008, Warszawa, grudzień 2008, www.pkpplewiatan. pl (17.04.2009);
 12. Turowski K. Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, rozdział 26, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005;
 13. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Podsiadła W., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do roku 2020, PARP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu