BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka społeczna w dokumentach strategicznych samorządu mazowieckiego
Social Policy in the Strategic Documents of the Mazowieckie Government
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 10, s. 11-15, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny
Social policy, Regional development, Regional development strategy, Local government
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W artykule odniesiono się do definicji polityki społecznej i głównych kierunków działań prowadzonych w ramach polityki społecznej województwa mazowieckiego, stanowiącej integralną część polityki rozwoju regionu. Przedstawiono analizę zapisów dokumentów strategicznych związanych z polityką społeczną (Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Zapisy powyższych dokumentów odniesiono do dokumentów Unii Europejskiej oraz dokumentów krajowych, określających ogólne kierunki rozwoju w obszarze społecznym. W artykule poruszono również kwestie związane z realizacją polityki społecznej w regionie, odnosząc się do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2014 dla województwa mazowieckiego oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the definition of social policy and the main directions of the Mazovia region's social policy which is an integral element of the region's development policy. There follows an analysis of Mazovia's strategic documents dealing with social policy (the Development Strategy of the Mazovia Region 2030. Mazovia as an Innovative Region and the Social Policy Strategy of the Mazovia Region 2014-2020). These documents are examined in terms of their concordance with documents identifying the general directions of social policy development at the level of Poland and the European Union. The article also presents selected aspects of the implementation of social policy in Mazovia, with reference to the Regional Employment Action Plan for the Mazovia Region 2014 and the draft version of the Regional Operational Program for the Mazovia Region 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arczewska M. (2011), Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, raport końcowy z badań, ISP, Warszawa.
  2. Bednarz M. (2008), Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz, za W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2008.
  3. Kańtoch B., Szatur-Jworska B. (2014), w: R. Szarfenberg, Definicje polityki społecznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf [dostęp 1.09.2014].
  4. Kurzynowski A. (2001), Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf [dostęp 1.09.2014].
  5. Szarfenberg R. (2014), Definicje polityki społecznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf [dostęp 1.09.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu