BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rola otoczenia w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MSP w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 105-128, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Dyfuzja, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sektor prywatny
Enterprise environment, Diffusion, Innovations, Small business, Private sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tej części opracowania jest dokonanie syntetycznej i wybiórczej oceny funkcjonowania systemu instytucjonalnego. Niestety, problem jest tak głęboki i złożony, że nie jest możliwe, aby analiza w tym zakresie obejmowała wszystkie zagadnienia i dotyczyła całego systemu. Dokonano jej z punktu oceny samych zainteresowanych podmiotów funkcjonujących w sektorze MSP z wykorzystaniem badań porównawczych desk research oraz własnych.(fragment tekstu)

Celem tej części opracowania jest dokonanie syntetycznej i wybiórczej oceny funkcjonowania systemu instytucjonalnego. Niestety, problem jest tak głęboki i złożony, że nie jest możliwe, aby analiza w tym zakresie obejmowała wszystkie zagadnienia i dotyczyła całego systemu. Dokonano jej z punktu oceny samych zainteresowanych podmiotów funkcjonujących w sektorze MSP z wykorzystaniem badań porównawczych desk research oraz własnych.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania własne (niepublikowane), Projekt badawczy Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, 2008-2010;
 2. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa 2007;
 3. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance, European Commission, Brussels 2010;
 4. Flash Innobarometer, Analitical report nr 267/2009;
 5. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007;
 6. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
 7. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P., Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, Raport z badania, PARP, Warszawa 2010;
 8. Special Eurobarometer, Science and Technology, European Commission nr 340/2010
 9. Stanisławski R., Instytucje wsparcia biznesu w procesie zwiększania innowacyjności MSP w Polsce [w:] H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009.
 10. Stanisławski R., Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce [w:] I. Staniec (red.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Monografie PŁ, Łódź 2010;
 11. Stanisławski R., Współpraca przedsiębiorstw warunkiem rozwoju innowacyjnego sektora MSP w Polsce [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010;
 12. Wojnicka E. (red.), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005;
 13. Żołnierski A., Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw, Raport z badania, Pentor, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu