BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Stanisław M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 131-149, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Usługi, Innowacje w zarządzaniu
Innovations, Management, Services, Innovations in management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, odnosząc je do poziomu przedsiębiorstwa, gospodarki jako całości, regionu, przestrzeni gospodarczych. W pierwszym przypadku innowacje można zdefiniować jako zdolność i motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania nowych produktów, nowych efektywnych metod wytwarzania i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, wdrażanie nowych metod zarządzania i organizacji, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Innowacyjność gospodarki zaś to jej zdolność do poszukiwania, generowania oraz wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych, aplikowania nowych wynalazków, koncepcji i pomysłów w praktyce, generowania nowych technologii.(fragment tekstu)

The subjects of our interest are innovations in creation and functioning of business centers known as Shared Services Centers or Backup Services Centers. This article consists of four parts. The first presents several comments on the essence of innovation, the second one characterizes Shared Services Center and the reasons of their creation. In the third part the author tries to present the essence of innovativeness in Shared Services Centers. The last part covers the characteristics of foreign Shared Services Centers in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielska D., Offshoring usług, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009;
 2. Cyrek M., Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010;
 3. Gallouj C., Gallouj F., Neo-Schumpeterian perspectives for Innovation in Services [w:] Boden M., Miles I. (eds), Services and the knowledge based economy, Continuum, London and New York 2000;
 4. Jagielski M., Innowacje w sferze usług, ZN Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 130, Prace habilitacyjne, Poznań 1993; Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL 2003-10-13,
 5. Komunikat Komisji Państw Członkowskich, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (14.10.2010);
 6. Micek G., Działek J., Górecki J., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem, Wyd. UJ, Kraków 2010;
 7. Niedzielski P., Rychlik K. Innowacje w usługach - czy można mówić o specyfice działań [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, ZN nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 497, Szczecin 2008;
 8. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual, third edition OECD/EC/Eurostat 2005;
 9. Rosenberg N., An Overviev of Innovation [w:] The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington 1986;
 10. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960;
 11. Sektor SSC /BPO w Polsce, ABSL, Warszawa, wrzesień 2010;
 12. Szukalski S.M., Zagraniczne centra usług w Polsce. Aspekty teoretyczne i empiryczne, badania w ramach grantu UŁ 2010;
 13. Szukalski S.M., Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 213, 2007; www.adp.pl/case_castorama.cfm (7.09.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu