BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Offshoring prac badaczo-rozwojowych - istota i determinanty rozwoju
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 151-167, rys.,tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Offshoring, Rozwój
Offshoring, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono jeden ze sposobów generowania innowacji, jakim jest offshoring prac badawczo-rozwojowych. Współcześnie zyskuje on coraz bardziej na znaczeniu, między innymi ze względu na rosnący koszt prac badawczo-rozwojowych oraz związane z nim ryzyko. Świadczą o tym doświadczenia przedsiębiorstw z krajów wysokorozwiniętych, które coraz częściej korzystają z tego sposobu generowania innowacji.(fragment tekstu)

Globalization as well development of economy caused that enterprises in case generating innovation more and more often used external knowledge. The managers decided on using the external of research and development works. It includes first off all: the outsourcing, co-operation with public institution, cooperation with different enterprises, technological alliances. The paper presents the way of generating the innovation with the use of offshoring of research and development as well the role of Indian economy as place of localization of R&D centre's.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee L., Narendran J., Priyadarshini R., Knowledge Process Offshoring (KPO). A Balanced view of an emerging market, Technology Partners International - TPI Research Report, lipiec 2007;
 2. Ciesielska D., Offshoring usług, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009;
 3. Dominguez L.R., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009;
 4. Dosi G., Teece D.J., Chytry J., Understanding industral and corporate change, Oxford University Press, New York 2005;
 5. Edler J., Creative internationalization: widening the perspectives on analysis and policy international R&D activites, "Journal of Technology Transfer" 2008, vol. 33, iss. 4;
 6. Gay. Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcje, modele i wdrożenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002;
 7. Ghose D., Business Process Outsourcing - A mechanism to galvanize sharehplders value, "Journal of Financial Transformation", vol. 8 Capco Institute;
 8. Gupta A., Puranam S.P., Srikanth K., Sourcing in the ranking and financial services industries: exploding myths and describing emerging best practices, Capco Institute Research we współpracy z London School of Business, czerwiec 2006;
 9. Gupta S., Venditi K., Smarter sourcing in a post-crisis environment, "Journal of Financial Transformation", Capco Institute 2006;
 10. Holm U., Pedersen T., The emergence and impact of MNC centers of exellence: A subsidiary perspective, Macmilian, London 2000;
 11. Huston L., Sakkab N., Connect and Develop: Inside Procter & Gamble's New Model for Innovation, Harvard Business Review, March 2006;
 12. Kłos M., Przyszłość outsourcingu typu offshore jako narzędzie zarządzania strategicznego [w:] Kopycińska D. (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Wyd. PRINT Group, Szczecin 2007;
 13. Li J., The Internationalization of R&D and its Offshoring Process, Proceedings of World Academy of Science, Enginering and technology, Beijning 2009, vol. 41;
 14. Manning S., Massini S., Lewin A.Y., A D ynamic Perspektive on Next - Generation Offshoring: The Global Sourcing of Scence and Engineering Talent, ACADEMY OF MANAGENT PERSPECTIVES 2008, vol. 22;
 15. Metters R., Verma R., History of offshoring knowledge services, "Journal of Operations Management" 2008, vol. 26;
 16. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009;
 17. Nawrocki R., Outsourcing w Polsce w 2006 roku. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, The Conference Board Europe, Warszawa 2006
 18. Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;
 19. Prahalad C.K., M.S. Krishan, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;
 20. Rigby D., Zook Ch., Open-Market Innovation, Harvard Business Review, October 2002;
 21. Rybiński K., Globalizacja w trzech wymiarach: offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007;
 22. Stabryła A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009;
 23. Studt T., R&D Outsourcing Becomes More Strategic, "R&D Magazyn" 2007, vol. 49, iss. 6;
 24. Szablewski A., Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009;
 25. Trocki M., Metoda restrukturyzacji gospodarczej, PWE, Warszawa 2001;
 26. Westlamd J.Ch., Global innovation management: a strategic approach, University of Illinois at Chicago, Palgrave Macmillian Basigstoke - New York 2008;
 27. Word Investment Report 2005, UNCTAD, New York/Geneva 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu